Nyitólap  Kiadványok  Szoftverek  HMJ - Hatályos Magyar Jogszabályok három nyelven

HMJ - Hatályos Magyar Jogszabályok három nyelven

Már online frissítéssel! - Hungarian Rules of Law in Force

HMJ - Hatályos Magyar Jogszabályok három nyelven


HMJ
Konstrukciók* Nettó havidíj Fizetendő


HMJ
Konstrukciók* Nettó havidíj Fizetendő


HMJ
felhasználós
Konstrukciók* Nettó havidíj/felhasználó Fizetendő


* Minden előfizetési konstrukció automatikusan hosszabbodik

Összesen:


Új tartalmak:
  • Polgári Törvénykönyv
  • Büntető Törvénykönyv
  • Munka Törvénykönyve


Hatályos Magyar Jogszabályok 3 nyelven

2000 februárjában indítottuk útjára a Hatályos Magyar Jogszabályok című közlönyünkre épülő termékünket, amely 2012. januárjától már online frissül. A HMJ több mint 350 jogszabályt, több mint 120 Legfelsőbb Bírósági határozat rendelkező részét, a kettős adóztatásról szóló egyezmények egy jelentős részét, több mint 100 Legfelsőbb Bírósági állásfoglalást, több mint 120 Versenytanácsi határozat rövid összefoglalóját tartalmazza három nyelven, és szerepelnek rajta nemzetközi egyezmények angolul.

Külön adatbázisként érhető el a DVD-n a Jogtár TEÁOR háromnyelvű változata, valamint a Jegybanki alapkamat. Termékünket kiegészítettük egy, a magyar jogról idegen nyelven megjelentetett műveket felsoroló bibliográfiával.

A HMJ a már jól ismert Jogtár programja alapján lehetővé teszi a gyors és praktikus keresést - mindhárom nyelven - és az időgép funkció használatát. A joganyagok időállapotait 1999 szeptemberétől lehet nyomon követni, az online frissítési lehetőség pedig biztosítja, hogy a megszokott negyedéves frissítésnél gyorsabban is hozzájusson a felhasználó az elkészült fordításokhoz. A program alkalmas a Jogtárral való együttműködésre, nem szükséges a két adatbázis egyidejű használatához a két lemez cserélgetése a DVD-olvasóban.

A termék az eddig megszokott tartalommal az új Jogtáron online módon is elérhető, így nem kell a telepítéssel és az online frissítéssel időt töltenie. Mindig a legfrissebb adatokkal dolgozhat, ehhez csak internetkapcsolatra és egy működő böngészőre van szüksége!

Az előfizetés megszűnése esetén a hozzáférés a lejárat napjával megszűnik.

Hungarian Rules of Law in Force

In February 2000 we launched a product that is built on our publication entitled "Hungarian Rules of Law in Force". HMJ is updated online since January 2012. The CompLex HMJ contains over 350 legal regulations, the operative parts of more than 120 rulings of the Supreme Court, a substantial portion of double taxation agreements, over 100 Supreme Court resolutions, brief summaries of more than 120 Competition Board decisions in three languages, and international conventions and treaties in English.

The trilingual version of the TEÁOR as well as the central bank base rates are also featured on the DVD in a separate database. We have also included a legal bibliography consisting of works made in foreign languages relating to the Hungarian legal system.

The CompLex HMJ, using the same platform as in the well known and popular CompLex Jogtár, affords fast and easy search functions in all three languages, as well as the time line function. The various amendments of the legal texts have been incorporated since September 1999, tracing all changes by dates. The program is designed to work in tandem with the CompLex Jogtár, therefore it is not necessary to change discs for reading both databases at the same time.Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Grundgesetz von Ungarn (25. April 2011) Fundamental Law of Hungary (25 April 2011)
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Gesetz Nr. CXXXIX von 2013 über die Ungarische Nationalbank Act CXXXIX of 2013 on the National Bank of Hungary
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Gesetz Nr. V von 2013 über das Bürgerliche Gesetzbuch Act V of 2013 on the Civil Code
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Gesetz Nr. CLXXXV von 2012 über die Abfälle Act CLXXXV of 2012 on Waste
2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Gesetz Nr. CXLVII von 2012 über die Pauschalsteuer für gering besteuerte Unternehmen und die Steuer für Kleinunternehmen Act CXLVII of 2012 on the Fixed-Rate Tax of Low Tax-Bracket Enterprises and on Small Business Tax
2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről Gesetz Nr. CXVI von 2012 über die Finanztransaktionsabgabe Act CXVI of 2012 on Financial Transaction Duty
2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról Gesetz Nr. CII von 2012 über die Versicherungsteuer Act CII of 2012 on Insurance Tax
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Gesetz Nr. C von 2012 über das Strafgesetzbuch Act C of 2012 on the Criminal Code
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Gesetz Nr. I von 2012 über das Arbeitsgesetzbuch Act I of 2012 on the Labor Code
2011. évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Gesetz Nr. CCVIII von 2011 über die Ungarische Nationalbank Act CCVIII of 2011 on the National Bank of Hungary
2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról Gesetz Nr. CXCIII von 2011 über die Investmentfondsverwalter und Organismen für gemeinsame Anlagen Act CXCIII of 2011 on Investment Fund Management Companies and Collective Investment Trusts
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Gesetz Nr. CLXXV von 2011 über das Vereinigungsrecht, die Gemeinnützigkeit sowie die Tätigkeit und Förderung von Nichtregierungsorganisationen Act CLXXV of 2011 on the Freedom of Association, on Public-Benefit Status, and on the Activities of and Support for Civil Society Organizations
2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról Gesetz Nr. CLV von 2011 über die Berufsbildungsabgabe und die Förderung der Entwicklung der Ausbildung Act CLV of 2011 on Vocational Training Contributions and Support for the Development of Training Programs
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Gesetz Nr. CXII von 2011 über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Informationsfreiheit Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről Gesetz Nr. CVIII von 2011 über die Vergabe öffentlicher Aufträge Act CVIII of 2011 on Public Procurement
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Gesetz Nr. LXXXV von 2011 über die Produktabgabe für Umweltschutz Act LXXXV of 2011 on Environmental Protection Product Charges
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról Gesetz Nr. CLXXXV von 2010 über die Mediendienste und die Massenkommunikation Act CLXXXV of 2010 on Media Services and on the Mass Media
2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről Gesetz Nr. CLVIII von 2010 über die Staatliche Aufsicht der Finanzorganisationen Act CLVIII of 2010 on the Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról Gesetz Nr. CXXII von 2010 über die Nationale Steuer- und Zollbehörde Act CXXXII of 2010 on the Nemzeti Adó- és Vámhivatal
2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól Gesetz Nr. CIV von 2010 über die Pressefreiheit und die grundlegenden Regeln für Medieninhalte Act CIV of 2010 on Freedom of the Press and on the Basic Rules Relating to Media Content
2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról Gesetz Nr. LXXXVII von 2010 über den Nationalen Bodenfonds Act LXXXVII of 2010 on the National Land Fund
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Gesetz Nr. CXV von 2009 über die Einzelunternehmer und Einzelfirmen Act CXV of 2009 on Private Entrepreneurs and Sole Proprietorships
2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról Gesetz Nr. LXXXV von 2009 über die Gewährung von Zahlungsdiensten Act LXXXV of 2009 on the Pursuit of the Business of Payment Services
2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Gesetz Nr. LXII von 2009 über die gesetzliche Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Act LXII of 2009 on Insurance Against Civil Liability in Respect of the Use of Motor Vehicles
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról Gesetz Nr. L von 2009 über das Mahnverfahren Act L of 2009 on the Order for Payment Procedure
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Gesetz Nr. XLVIII von 2008 über die grundlegenden Bedingungen und einzelnen Beschränkungen der kommerziellen Werbetätigkeit Act XLVIII of 2008 on the Basic Requirements and Certain Restrictions of Commercial Advertising Activities
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról Gesetz Nr. XLVII von 2008 über das Verbot unlauterer Geschäftspraktiken gegenüber den Verbrauchern Act XLVII of 2008 on the Prohibition of Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Gesetz Nr. XLVI von 2008 über die Lebensmittelkette und deren behördliche Beaufsichtigung Act XLVI of 2008 on the Food Supply Chain and on the Control and Supervision of the Food Supply Chain
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Gesetz Nr. XL von 2008 über die Erdgasversorgung Act XL of 2008 on Natural Gas
2007. évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról Gesetz Nr. CLIX von 2007 über die Rückversicherungsgesellschaften Act CLIX of 2007 on Reinsurance
2007. évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről Gesetz Nr. CXL von 2007 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten Act CXL of 2007 on Cross-Border Mergers of Limited Liability Companies
2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól Gesetz Nr. CXXXVIII von 2007 über die Wertpapierfirmen und Dienstleistungsunternehmen der Warenbörse sowie die Regeln der von ihnen betriebenen Tätigkeiten Act CXXXVIII of 2007 on Investment Firms and Commodity Dealers, and on the Regulations Governing their Activities
2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Gesetz Nr. CXXXVI von 2007 über die Vorbeugung und Verhinderung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing
2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről Gesetz Nr. CXXXV von 2007 über die Staatliche Aufsicht der Finanzorganisationen Act CXXXV of 2007 on the Hungarian Financial Supervisory Authority
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Gesetz Nr. CXXVII von 2007 über die allgemeine Umsatzsteuer Act CXXVII of 2007 on Value Added Tax
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról Gesetz Nr. CVI von 2007 über das Staatsvermögen Act CVI of 2007 on State Property
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Gesetz Nr. LXXXVI von 2007 über den elektrischen Strom Act LXXXVI of 2007 on Electric Energy
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról Gesetz Nr. LXXX von 2007 über das Asylrecht Act LXXX of 2007 on Asylum
2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről Gesetz Nr. LXXV von 2007 über die Ungarische Wirtschaftsprüferkammer, die Wirtschaftsprüfungstätigkeit sowie die öffentliche Aufsicht der Wirtschaftsprüfer Act LXXV of 2007 on the Chamber of Hungarian Auditors, the Activities of Auditors, and on the Public Oversight of Auditors
2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Gesetz Nr. II von 2007 über die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals
2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról Gesetz Nr. I von 2007 über die Einreise und den Aufenthalt von Personen, die über das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt verfügen Act I of 2007 on the Admission and Residence of Persons with the Right of Free Movement and Residence
2006. évi CXXX. törvény a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről Gesetz Nr. CXXX von 2006 über eine teilweise Rückerstattung der Zulassungssteuer Act CXXX of 2006 on the Partial Refund of Motor Vehicle Registration Duties
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Gesetz Nr. XCVIII von 2006 über die allgemeinen Regeln der sicheren und wirtschaftlichen Versorgung mit Arzneimitteln und medizinischen Hilfsmitteln sowie des Arzneimittelvertriebs Act XCVIII of 2006 on the General Provisions Relating to the Reliable and Economically Feasible Supply of Medicinal Products and Medical Aids and on the Distribution of Medicinal Products
2006. évi LXIX. törvény az európai szövetkezetről Gesetz Nr. LXIX von 2006 über die Europäische Genossenschaft Act LXIX of 2006 on European Cooperative Societies
2006. évi LX. törvény a házipénztár adóról Gesetz Nr. LX von 2006 über die Steuer auf die Hauskasse Act LX of 2006 on Cash Holdings Tax
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról Gesetz Nr. LIX von 2006 über die Sondersteuer und die Abgaben zur Verbesserung des Gleichgewichts des Staatshaushalts Act LIX of 2006 on the Introduction of Special Tax and Bankers" contribution Intended to Improve the Balance of Public Finances
2006. évi LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Gesetz Nr. LV von 2006 über die Auflistung der Ministerien der Republik Ungarn Act LV of 2006 on the Ministries of the Republic of Hungary
2006. évi XLIX. törvény a lobbitevékenységről Gesetz Nr. XLIX von 2006 über die Lobbytätigkeit Act XLIX of 2006 on Lobbying Activities
2006. évi X. törvény a szövetkezetekről Gesetz Nr. X von 2006 über die Genossenschaften Act X of 2006 on Cooperatives
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról Gesetz Nr. V von 2006 über die Firmenpublizität, das handelsgerichtliche Verfahren und die Liquidation Act V of 2006 on Public Company Information, Company Registration and Winding-up Proceedings
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról Gesetz Nr. IV von 2006 über die Wirtschaftsgesellschaften Act IV of 2006 on Business Associations
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Gesetz Nr. CLXIV von 2005 über den Handel Act CLXIV of 2005 on Trade
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól Gesetz Nr. CXXXIII von 2005 über die Regeln der Tätigkeit als Personen- und Vermögensschützer sowie als Privatdetektiv Act CXXXIII of 2005 on Security Services and the Activities of Private Investigators
2005. évi CXXI. törvény a luxusadóról Gesetz Nr. CXXI von 2005 über die Luxussteuer Act CXXI of 2005 on Luxury Tax
2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról Gesetz Nr. CXX von 2005 über den vereinfachten Beitrag zu den öffentlichen Lasten Act CXX of 2005 on Simplified Contribution to Public Revenues
2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról Gesetz Nr. XCV von 2005 über Humanarzneimittel und die Änderung anderer Gesetze zur Regulierung des Arzneimittelmarktes Act XCV of 2005 on Medicinal Products for Human Use and on the Amendment of Other Regulations Related to Medicinal Products
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Gesetz Nr. CXL von 2004 über die allgemeinen Regeln der Verfahren und Leistungen von Verwaltungsbehörden Act CXL of 2004 on the General Rules of Administrative Proceedings and Services
2004. évi CII. törvény a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról Gesetz Nr. CII von 2004 über die Sondersteuer der Kreditinstitute und Finanzunternehmen Act CII of 2004 on the Special Tax of Credit Institutions and Financial Enterprises
2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról Gesetz Nr. XLV von 2004 über die Europäische Gesellschaft Act XLV of 2004 on European Public Limited-Liability Companies
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról Gesetz Nr. XXXIV von 2004 über kleine und mittlere Unternehmen bzw. die Förderung ihrer Entwicklung Act XXXIV of 2004 on Small and Medium-sized Enterprises and the Support Provided to Such Enterprises
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Gesetz Nr. CXXXIII von 2003 über die Gemeinschaftshäuser Act CXXXIII of 2003 on Condominiums
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Gesetz Nr. CXXIX von 2003 über die Vergabe öffentlicher Aufträge Act CXXIX of 2003 on Public Procurement
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól Gesetz Nr. CXXVII von 2003 über die Monopolverbrauchsteuer und die Sonderregeln des Vertriebs von Monopolerzeugnissen Act CXXVII of 2003 on Excise Taxes and Special Regulations on the Distribution of Excise Goods
2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról Gesetz Nr. CXXVI von 2003 über die Durchführung des Zollrechts der Europäischen Gemeinschaft Act CXXVI of 2003 on the Implementation of Community Customs Law
2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról Gesetz Nr. CX von 2003 über die Zulassungssteuer Act CX of 2003 on Motor Vehicle Registration Duty
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Gesetz Nr. C von 2003 über die elektronische Kommunikation Act C of 2003 on Electronic Communications
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről Gesetz Nr. XCII von 2003 über die Ordnung der Steuerzahlung Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról Gesetz Nr. XC von 2003 über den Fonds für Forschung und Technologische Innovation Act XC of 2003 on the Innovation Fund for Research and Technology
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról Gesetz Nr. LXXXIX von 2003 über die Umweltbelastungsabgabe Act LXXXIX of 2003 on Environmental Pollution Charges
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról Gesetz Nr. LXXXVIII von 2003 über die Energiesteuer Act LXXXVIII of 2003 on Energy Taxes
2003. évi LXXXVII. törvény a fogyasztói árkiegészítésről Gesetz Nr. LXXXVII von 2003 über den Verbraucherpreiszuschuss Act LXXXVII of 2003 on Consumer Price Subsidies
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról Gesetz Nr. LXXXVI von 2003 über die Berufsbildungsabgabe und die Förderung der Entwicklung der Ausbildung Act LXXXVI of 2003 on Vocational Training Contributions and Assistance for the Improvement of Vocational Training Programs
2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről Gesetz Nr. LXXXII von 2003 über die Lebensmittel Act LXXXII of 2003 on Foods
2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról Gesetz Nr. LXXX von 2003 über die Rechtsbeihilfe Act LXXX of 2003 On Legal Aid
2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Gesetz Nr. LX von 2003 über die Versicherungsunternehmen und die Versicherungstätigkeit Act LX of 2003 on Insurance Institutions and the Insurance Business
2003. évi XLIX. törvény az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról Gesetz Nr. XLIX von 2003 über die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung sowie über die Änderung des Gesetzes Nr. CXLIV von 1997 über die Wirtschaftsgesellschaften und des Gesetzes Nr. CXLV von 1997 über die Firmenregistratur, die Firmenpublizität und das handelsgerichtliche Verfahren zu Zwecken der Rechtsharmonisierung Act XLIX of 2003 on the European Economic Interest Grouping, and on the Amendment of Act CXLIV of 1997 on Business Associations and Act CXLV of 1997 on the Register of Companies, Public Company Information and Court Registration Proceedings for the Purpose of Approximation
2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Gesetz Nr. XLII von 2003 über die Erdgasversorgung Act XLII of 2003 on Natural Gas
2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról Gesetz Nr. XXI von 2003 über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats bzw. die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer Act XXI of 2003 on the Establishment of a European Works Council or a Procedure for the Purposes of Informing and Consulting Employees
2003. évi XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Gesetz Nr. XV von 2003 über die Vorbeugung und Verhinderung der Geldwäsche Act XV of 2003 on the Prevention and Combating of Money Laundering
2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről Gesetz Nr. LV von 2002 über die Schlichtungstätigkeit Act LV of 2002 on Mediation
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Gesetz Nr. XLIII von 2002 über die vereinfachte Unternehmersteuer Act XLIII of 2002 on Simplified Entrepreneurial Taxation
2002. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Gesetz Nr. XI von 2002 über die Auflistung der Ministerien der Republik Ungarn Act XI of 2002 on the Ministries of the Republic of Hungary
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról Gesetz Nr. CXX von 2001 über den Kapitalmarkt Act CXX of 2001 on the Capital Market
2001. évi CXVI. törvény a Nemzeti Földalapról Gesetz Nr. CXVI von 2001 über den Nationalen Bodenfonds Act CXVI of 2001 on National Land Reserves
2001. évi CX. törvény a villamos energiáról Gesetz Nr. CX von 2001 über die Elektroenergie Act CX of 2001 on Electric Energy
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Gesetz Nr. CVIII von 2001 über einzelne Aspekte des elektronischen Geschäftsverkehrs sowie der Dienste der Informationsgesellschaft Act CVIII of 2001 on Electronic Commerce and on Information Society Services
2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Gesetz Nr. LVIII von 2001 über die Ungarische Nationalbank Act LVIII of 2001 on the National Bank of Hungary
2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról Gesetz Nr. XLVIII von 2001 über den Geschmacksmusterschutz Act XLVIII of 2001 on the Legal Protection of Designs
2001. évi XL. törvény a hírközlésről Gesetz Nr. XL von 2001 über die Telekommunikation Act XL of 2001 on Communications
2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról Gesetz Nr. XXXIX von 2001 über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern Act XXXIX of 2001 on the Entry and Stay of Foreign Nationals
2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról Gesetz Nr. XXXV von 2001 über die elektronische Signatur Act XXXV of 2001 on Electronic Signatures
2000. évi CXVII. törvény az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről Gesetz Nr. CXVII von 2000 über den selbständigen Handelsvertretervertrag Act CXVII of 2000 on the Commercial Representation Contracts of Self-employed Commercial Agents
2000. évi C. törvény a számvitelről Gesetz Nr. C von 2000 über die Rechnungslegung Act C of 2000 on Accounting
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Gesetz Nr. XLIII von 2000 über die Abfallwirtschaft Act XLIII of 2000 On Waste Management
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról Gesetz Nr. XXV von 2000 über die chemische Sicherheit Act XXV of 2000 on Chemical Safety
1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről Gesetz Nr. CXXIV von 1999 über die Staatliche Aufsicht der Finanzorganisationen Act CXXIV of 1999 On Government Control of Financial Institutions
1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról Gesetz Nr. CXXI von 1999 über die Wirtschaftskammern Act CXXI of 1999 On Chambers of Economy
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról Gesetz Nr. LXXVI von 1999 über das Urheberrecht Act LXXVI of 1999 On Copyright
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól Gesetz Nr. XLII von 1999 über den Schutz der Nichtraucher und einzelne Regeln für die Konsumierung und den Vertrieb von Tabakerzeugnissen Act XLII of 1999 on the Protection of Non-Smokers and Certain Regulations on the Consumption and Distribution of Tobacco Products
1999. évi XXXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról Gesetz Nr. XXXII von 1999 über die Übergangsregelung der Bautätigkeit in einzelnen Siedlungen des Besonderen Erholungsgebiets Balaton Act XXXII of 1999 on Temporary Regulations for Building Activities in Certain Settlements of the Lake Balaton Designated Recreational Region
1998. évi XCIII. törvény az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól Gesetz Nr. XCIII von 1998 über einzelne Aufgaben des Amtes für Steuer- und Finanzprüfung Act XCIII of 1998 on Certain Duties of the Tax and Financial Control Administration
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Gesetz Nr. LXVI von 1998 über die Gesundheitsabgabe Act LXVI of 1998 on Healthcare Contributions
1998. évi XXXIV. törvény a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról Gesetz Nr. XXXIV von 1998 über Risikokapitalanlagen, Risikokapitalgesellschaften sowie Risikokapitalfonds Act XXXIV of 1998 on Venture Capital Investments, Venture Capital Enterprises and Venture Capital Funds
1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről Gesetz Nr. XXV von 1998 über die durch Menschen verwendeten Arzneimittel Act XXV of 1998 on Medicinal Products for Human Use
1998. évi XXIII. törvény a fiatalkorú munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó szabályok kiterjesztéséről a fiatalkorúak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében történő foglalkoztatására Gesetz Nr. XXIII von 1998 über die Ausdehnung der auf den arbeitsrechtlichen Schutz von jugendlichen Arbeitnehmern bezogenen Regeln auf eine im Rahmen sonstiger, auf Arbeitsverrichtung gerichteter Rechtsverhältnisse erfolgende Beschäftigung von Jugendlichen Act XXIII of 1998 on the Extension of the Provisions Pertaining to the Protection of Underage Workers for Labor Aspects to the Employment of Underage Persons in the Framework of Other Legal Relations
1998. évi XI. törvény az ügyvédekről Gesetz Nr. XI von 1998 über die Rechtsanwälte Act XI of 1998 on Attorneys at Law
1998. évi IV. törvény a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról Gesetz Nr. IV von 1998 über die Regeln der im Rahmen eines Unternehmens durchgeführten Tätigkeit im Personen- und Vermögensschutz sowie als Privatdetektiv bzw. über die Branchenkammer im Personen- und Vermögensschutz und für Privatdetektive Act IV of 1998 on Regulations on Security and Private Investigation Services Provided by Business Enterprises, and on the Trade Association of Security Guards and Private Investigators
1997. évi CLVII. törvény a társasházról Gesetz Nr. CLVII von 1997 über das Gemeinschaftshaus Act CLVII of 1997 on Condominiums
1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Gesetz Nr. CLVI von 1997 über die gemeinnützigen Organisationen Act CLVI of 1997 on Non-Profit Organizations
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Gesetz Nr. CLV von 1997 über den Verbraucherschutz Act CLV of 1997 on Consumer Protection
1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról Gesetz Nr. CXLV von 1997 über die Firmenregistratur, die Firmenpublizität und das handelsgerichtliche Verfahren Act CXLV of 1997 on the Register of Companies, Public Company Information and Court Registration Proceedings
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról Gesetz Nr. CXLIV von 1997 über die Wirtschaftsgesellschaften Act CXLIV of 1997 on Business Associations
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról Gesetz Nr. CXLI von 1997 über das Grundbuch Act CXLI of 1997 on Real Estate Registration
1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról Gesetz Nr. CXXXIX von 1997 über das Asylrecht Act CXXXIX of 1997 on Asylum
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről Gesetz Nr. CXXXII von 1997 über die Zweigniederlassungen und Handelsrepräsentanzen von Unternehmen mit ausländischem Sitz in Ungarn Act CXXXII of 1997 on Hungarian Branch Offices and Commercial Representative Offices of Foreign-Registered Companies
1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól Gesetz Nr. CIII von 1997 über die Monopolverbrauchsteuer und die Sonderregeln des Vertriebs von Monopolerzeugnissen Act CIII of 1997 on Excise Taxes and Special Regulations on the Marketing of Excise Goods
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól Gesetz Nr. LXXXIII von 1997 über die Versorgungsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung Act LXXXIII of 1997 on the Services of the Compulsory Health Insurance System
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Gesetz Nr. LXXXII von 1997 über die Privatrente und die Privatpensionskassen Act LXXXII of 1997 on Private Pensions and Private Pension Funds
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Gesetz Nr. LXXXI von 1997 über die Sozialversicherungsrente Act LXXXI of 1997 on Social Security Pension Benefits,
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről Gesetz Nr. LXXX von 1997 über die Versorgungsberechtigten der Sozialversicherung und die zur Privatrente berechtigten Personen sowie über die Deckung dieser Leistungen Act LXXX of 1997 on the Eligibility for Social Security Benefits and Private Pensions and the Funding for These Services,
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Gesetz Nr. LXXVIII von 1997 über die Gestaltung und den Schutz der bebauten Umwelt Act LXXVIII of 1997 on the Formation and Protection of the Built Environment
1997. évi LXVII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról Gesetz Nr. LXVII von 1997 über die Rechtsstellung und die Vergütung der Richter Act LXVII of 1997 on the Legal Status and Remuneration of Judges
1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról Gesetz Nr. LXVI von 1997 über die Organisation und Verwaltung der Gerichte Act LXVI of 1997 on the Organizational and Administrative Structure of Courts
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről Gesetz Nr. LVIII von 1997 über die wirtschaftliche Werbetätigkeit Act LVIII of 1997 on Business Advertising Activity
1997. évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről Gesetz Nr. LV von 1997 über die Ungarische Wirtschaftsprüferkammer und die Wirtschaftsprüfertätigkeit Act LV of 1997 on the Chamber of Hungarian Auditors and Auditing Activities
1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről Gesetz Nr. XXX von 1997 über das Hypothekenkreditinstitut und den Pfandbrief Act XXX of 1997 on Mortgage Loan Companies and on Mortgage Bonds
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról Gesetz Nr. XI von 1997 über den Schutz von Marken und geographischen Herkunftsangaben Act XI of 1997 on the Protection of Trademarks and Geographical Indications
1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról Gesetz Nr. CXXVI von 1996 über die laut Anordnung des Steuerzahlers erfolgende Verwendung eines festgelegten Teils der Einkommensteuer Act CXXVI of 1996 On the Use of a Specified Amount of Personal Income Tax in Accordance with the Taxpayer"s Instruction
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról Gesetz Nr. CXVI von 1996 über die Atomenergie Act CXVI of 1996 on Atomic Energy
1996. évi CXIV. törvény az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletről Gesetz Nr. CXIV von 1996 über die Staatliche Finanz- und Kapitalmarktaufsicht Act CXIV of 1996 on the State Financial and Capital Market Supervisory Commission
1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Gesetz Nr. CXIII von 1996 über die Bausparkassen Act CXIII of 1996 on Home Savings and Loan Associations
1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Gesetz Nr. CXII von 1996 2 über die Kreditinstitute und Finanzunternehmen Act CXII of 1996 4 on Credit Institutions and Financial Enterprises
1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről Gesetz Nr. CXI von 1996 über die Begebung von Wertpapieren, Anlagedienstleistungen und die Wertpapierbörse Act CXI of 1996 on Securities Offerings, Investment Services and the Stock Exchange
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Gesetz Nr. LXXXI von 1996 über die Körperschaftsteuer und die Dividendensteuer Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról Gesetz Nr. LVII von 1996 über das Verbot des unlauteren Marktverhaltens und der Wettbewerbsbeschränkung Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Trading Practices and Unfair Competition
1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról Gesetz Nr. XLVIII von 1996 über die öffentliche Lagerhaltung Act XLVIII of 1996 on Public Warehousing
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről Gesetz Nr. XXI von 1996 über die Raumordnung und die Raumnutzung Act XXI of 1996 on Regional Development and Land Use Planning
1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról Gesetz Nr. I von 1996 über Rundfunk und Fernsehen Act I of 1996 on Radio and Television Broadcasting
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről Gesetz Nr. CXIX von 1995 über die Verwaltung von Angaben zum Namen und zur Wohnanschrift, die Forschungs- und Direktakquisitionszwecken dienen Act CXIX of 1995 on the Use of Name and Address Information Serving the Purposes of Research and Direct Marketing
1995. évi CXVII. törvény 0 a személyi jövedelemadóról Gesetz Nr. CXVII von 1995 4 über die Einkommensteuer Act CXVII of 1995 2 on Personal Income Tax
1995. évi CI. törvény a vámtarifáról Gesetz Nr. CI von 1995 über den Zolltarif Act CI of 1995 on Customs Tariff
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról Gesetz Nr. C von 1995 über das Zollrecht, das Zollverfahren und die Zollverwaltung in einheitlicher Fassung mit der Regierungsverordnung Nr. 45/1996 (III. 25.) Korm. über seine Durchführung Act C of 1995 on Customs Law, Customs Proceedings and Customs Administration, in consolidated structure with Government Decree 45/1996 (III. 25.) Korm. on its implementation
1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről Gesetz Nr. XCVI von 1995 über die Versicherungsunternehmen und die Versicherungstätigkeit Act XCVI of 1995 On Insurance Institutions and the Insurance Business
1995. évi XCV. törvény a devizáról Gesetz Nr. XCV von 1995 über die Devisen Act XCV of 1995 On Foreign Exchange
1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről Gesetz Nr. XC von 1995 über die Lebensmittel , in einheitlicher Fassung mit der Gemeinsamen Verordnung des Landwirtschaftsministers, des Ministers für Volkswohlfahrt und des Industrie- und Handelsministers Nr. 1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM über seine Durchführung Act XC of 1995 on Foodstuffs in consolidated structure with Decree No. 1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM on its implementation
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról Gesetz Nr. LVI von 1995 über die Produktgebühr für Umweltschutz und ferner die Produktgebühr für Umweltschutz einzelner Erzeugnisse Act LVI of 1995 on Environmental Protection Product Charges and the Environmental Protection Product Charges on Certain Products
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Gesetz Nr. LIII von 1995 über die allgemeinen Regeln des Umweltschutzes Act LIII of 1995 on the General Rules of Environmental Protection
1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről Gesetz Nr. XL von 1995 über die öffentlichen Beschaffungen Act XL of 1995 on Public Procurement
1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről Gesetz Nr. XXXIX von 1995 über den Verkauf des Unternehmervermögens, das sich im Eigentum des Staates befindet Act XXXIX of 1995 on the Sale of State-Owned Entrepreneurial Assets
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról Gesetz Nr. XXXIII von 1995 über den Patentschutz von Erfindungen Act XXXIII of 1995 on the Patent Protection of Inventions
1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről Gesetz Nr. XXXII von 1995 über die Patentanwälte Act XXXII of 1995 on Patent Agents
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról Gesetz Nr. XXVIII von 1995 über die nationale Standardisierung Act XXVIII of 1995 on National Standardization
1994. évi LXXI. törvény a választottbíráskodásról Gesetz Nr. LXXI von 1994 über die Schiedsgerichtsbarkeit Act LXXI of 1994 on Arbitration
1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról Gesetz Nr. LXVI von 1994 über den Lohngarantiefonds Act LXVI of 1994 on the Wage Guarantee Fund
1994. évi LV. törvény a termőföldről Gesetz Nr. LV von 1994 über das Ackerland Act LV of 1994 on Arable Land
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról Gesetz Nr. LIII von 1994 über die Zwangsvollstreckung Act LIII of 1994 on Judicial Enforcement
1994. évi XXXIX. törvény az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről Gesetz Nr. XXXIX von 1994 über die Warenbörse und die Warenbörsengeschäfte Act XXXIX of 1994 on the Commodities Exchange and Transactions on the Commodities Exchange
1994. évi XXIV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Gesetz Nr. XXIV von 1994 über das Vorbeugen und die Verhinderung der Geldwäsche Act XXIV of 1994 on the Prevention and Impeding of Money Laundering
1994. évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról Gesetz Nr. XVI von 1994 über die Wirtschaftskammern Act XVI of 1994 on Chambers of Commerce
1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról Gesetz Nr. XCVI von 1993 über die Freiwilligen Versicherungskassen auf Gegenseitigkeit Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Gesetz Nr. XCIII von 1993 über den Arbeitsschutz Act XCIII of 1993 on Labor Safety
1993. évi LXXXVI. törvény a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról Gesetz Nr. LXXXVI von 1993 über die Einreise, den Aufenthalt in Ungarn und die Einwanderung von Ausländern Act LXXXVI of 1993 on the Entry, Stay in Hungary and Immigration of Foreigners
1993. évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról Gesetz Nr. LXII von 1993 über die Frequenzwirtschaft Act LXII of 1993 On Frequency Management
1993. évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról Gesetz Nr. LVIII von 1993 über die Gefällsregelung und -kontrolle sowie über die Alkoholsteuer bei Lohnbrennerei Act LVIII of 1993 on the Regulation and Control of Excise, and Subcontract Distillation Spirits Tax
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Gesetz Nr. LV von 1993 über die ungarische Staatsangehörigkeit Act LV of 1993 on Hungarian Citizenship
1993. évi X. törvény a termékfelelősségről Gesetz Nr. X von 1993 über die Produkthaftung Act X of 1993 on Product Liability
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Gesetz Nr. LXXIV von 1992 über die allgemeine Umsatzsteuer Act LXXIV of 1992 on Value Added Tax
1992. évi LXXII. törvény a távközlésről Gesetz Nr. LXXII von 1992 über das Fernmeldewesen Act LXXII of 1992 on Telecommunications
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Gesetz Nr. LXIII von 1992 über den Schutz personenbezogener Daten und die Öffentlichkeit der Daten von öffentlichem Interesse Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and the Disclosure of Information of Public Interest
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről Gesetz Nr. XXII von 1992 über das Arbeitsgesetzbuch Act XXII of 1992 on the Labor Code
1991. évi XC. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról Gesetz Nr. XC von 1991 über die Einkommensteuer von Privatpersonen (in einheitlicher Fassung) Act XC of 1991 on the Personal Income Tax (Consolidated Text)
1991. évi LXXXVI. törvény a társasági adóról Gesetz Nr. LXXXVI von 1991 über die Körperschaftssteuer (in einheitlicher Fassung) Act LXXXVI of 1991 on Corporate Tax (Consolidated Text)
1991. évi LXXIX. törvény a földadóról Gesetz Nr. LXXIX von 1991 über die Grundsteuer Act LXXIX of 1991 on Land Tax
1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról Gesetz Nr. LXXVIII von 1991 über die Verbrauchsteuer Act LXXVIII of 1991 on Consumption Tax
1991. évi LXIX. törvény a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről Gesetz Nr. LXIX von 1991 über die Geldinstitute und die geldinstitutionelle Tätigkeit (einheitliche Fassung mit den zwischenzeitlichen Änderungen) Act LXIX of 1991 on Financial Institutions and the Activities of Financial Institutions (Including Interim Amendments and Arranged in a Consolidated Structure)
1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról Gesetz Nr. LXIII von 1991 über die Anlagefonds Act LXIII of 1991 on Investment Funds
1991. évi LX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Gesetz Nr. LX von 1991 über die Ungarische Nationalbank Act LX of 1991 on the National Bank of Hungary
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Gesetz Nr. XLIX von 1991 über das Vergleichsverfahren und das Konkursverfahren (Insolvenzgesetz) Act XLIX of 1991 on Bankruptcy Proceedings and Liquidation Proceedings
1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról Gesetz Nr. XXXVIII von 1991 über den Gebrauchsmusterschutz Act XXXVIII of 1991 on the Legal Protection of Utility Models
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről Gesetz Nr. XXXIV von 1991 über die Veranstaltung von Glücksspielen Act XXXIV of 1991 on Gambling Operations
1991. évi XVIII. törvény a számvitelről Gesetz Nr. XVIII von 1991 über die Rechnungslegung in einer mit den Änderungen vereinheitlichten Fassung Act XVIII of 1991 on Accounting in consolidated structure with its amendments
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról Gesetz Nr. XVI von 1991 über die Konzession Act XVI of 1991 on Concessions
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról Gesetz Nr. IV von 1991 über die Förderung der Beschäftigung und die Versorgung der Arbeitslosen Act IV of 1991 on Job Assistance and Unemployment Benefits
1990. évi C. törvény a helyi adókról Gesetz Nr. C von 1990 über die örtlichen Steuern Act C of 1990 on Local Taxes
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Gesetz Nr. XCIII von 1990 über die Gebühren Act XCIII of 1990 on Duties
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről Gesetz Nr. XCI von 1990 über die Ordnung der Steuerzahlung Act XCI of 1990 on the Rules of Taxation
1990. évi LXXXVI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról Gesetz Nr. LXXXVI von 1990 über das Verbot des unlauteren Marktverhaltens Act LXXXVI of 1990 on the Prohibition of Unfair Market Practices
1990. évi LXXIV. törvény a kiskereskedelmi, a vendéglátóipari és fogyasztási szolgáltató tevékenységet végző állami vállalatok vagyonának privatizálásáról (értékesítéséről, hasznosításáról) Gesetz Nr. LXXIV von 1990 über die Privatisierung (Verwertung, Nutzung) des Vermögens staatlicher Einzelhandels-, Gastwirtschafts- und Konsumdienstleistungsunternehmen Act LXXIV of 1990 on the privatization (alienation, utilization) of state-owned companies engaged in retail trade, catering and consumer services
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Gesetz Nr. LXV von 1990 über die kommunalen Selbstverwaltungen Act LXV of 1990 on Local Self-Governments
1990. évi VI. törvény egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről Gesetz Nr. VI von 1990 über den öffentlichen Vertrieb und Umsatz einzelner Wertpapiere sowie über die Wertpapierbörse Act VI of 1990 on the Public Offering of and Trading in Certain Securities and on the Stock Exchange
1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról Gesetz Nr. V von 1990 über das Einzelunternehmen Act V of 1990 on Private Entrepreneurs
1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról Gesetz Nr. XXXIII von 1989 über die Funktion und die Wirtschaftsführung der Parteien Act XXXIII of 1989 on the Operation and Financial Management of Political Parties
1989. évi VII. törvény a sztrájkról Gesetz Nr. VII von 1989 über den Streik Act VII of 1989 on Strike
1988. évi XXIV. törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről Gesetz Nr. XXIV von 1988 über die Investitionen von Ausländern in Ungarn Act XXIV of 1988 on the Investments of Foreigners in Hungary
1988. évi XI. törvény a központi műszaki fejlesztési alapról Gesetz Nr. XI von 1988 über den zentralen technischen Entwicklungsfonds Act XI of 1988 on the central technial development fund
1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról Gesetz Nr. VI von 1988 über die Wirtschaftsgesellschaften Act VI of 1988 On Economic Associations (Companies Act)
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Gesetz Nr. IV von 1978 über das Strafgesetzbuch Act IV of 1978 on the Criminal Code
1976. évi II. törvény az emberi környezet védelméről Gesetz Nr. II von 1976 über den Schutz der menschlichen Umwelt Act II of 1976 on the Protection of the Human Environment
1969. évi IX. törvény a védjegyről Gesetz Nr. IX von 1969 über die Schutzmarke Act IX of 1969 on Trademarks
1969. évi III. törvény a szerzői jogról Gesetz Nr. III von 1969 über das Urheberrecht und seine Durchführungsverordnung Nr. 9/1969 (XII.29.) MM in einheitlicher Fassung Consolidated Text of Act III of 1969 on Copyright and of Decree No. 9/1969. (XII.29.) MM on the Execution Thereof
1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról Gesetz Nr. II von 1969 über den Patentschutz von Erfindungen in einheitlichem Text mit der Verordnung 4/1969 (XII.28.) OMFB-IM über seine Durchführung und mit der Verordnung 9/1969 (XII.28.) IM über das Gerichtsverfahren in Patentangelegenheiten Consolidated Text of Act II of 1969 on the Patent Protection of Inventions; Joint Decree 4/1969 (Dec.28.) Issued by the National Committee of Technical Development and the Minister of Justice on Its Implementetion; and Decree No. 9/1969 (Dec.28.) by the Minister of Justice on Court Proceedings in Patent Cases
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről Gesetz Nr. IV von 1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch Act IV of 1959 on the Civil Code of the Republic of Hungary
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról Gesetz Nr. III von 1952 über die Zivilprozessordnung Act III of 1952 on the Code of Civil Procedure
1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA Gesetz Nr. XX von 1949 Verfassung der Republik Ungarn Act XX of 1949 The Constitution of the Republic of Hungary
1989. évi 23. törvényerejű rendelet a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről Gesetzesverordnung Nr. 23 vom Jahre 1989 des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik über die gerichtliche Firmenregistrierung und die Aufsicht der Firmen zur Wahrung der Gesetzlichkeit Law-Decree No. 23 of 1989 on the Registration of Companies by the Court, and the Legal Supervision of Companies
1989. évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétről Gesetzesverordnung Nr. 2 von 1989 über die Spareinlage Law-Decree No. 2 of 1989 on Savings Deposits
1988. évi 18. törvényerejű rendelet a letéti jegyről Gesetzesverordnung Nr. 18 vom Jahre 1988 des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik über den Depositenschein Law-Decree No. 18 of 1988 on Certificates of Deposit
1987. évi 23. törvényerejű rendelet a kincstárjegyről Gesetzesverordnung Nr. 23 vom Jahre 1987 über den Staatsschuldschein Law-Decree No. 23 of 1987 on Treasury Bills
1987. évi 19. törvényerejű rendelet a versenytárgyalásról Gesetzesverordnung Nr. 19 vom Jahre 1987 des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik über die Offertenverhandlung (Submissionsverfahren) Law-Decree No. 19 of 1987 on Tenders
1984. évi 23. törvényerejű rendelet a gazdálkodó szervezeteknek meghatározott gazdasági tevékenységre történő utasításáról Gesetzesverordnung Nr. 23 von 1984 des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik über die Anweisung von Wirtschaftsorganisationen zu einer bestimmten Wirtschaftstätigkeit Law-Decree No. 23 of 1984 on the Instruction of Economic Organizations to Conduct Certain Business Activities
1982. évi 28. törvényerejű rendelet a kötvényről Gesetzesverordnung Nr. 28 vom Jahre 1982 über die Obligation Law-Decree No. 28 of 1982 on Bonds
1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról Gesetzesverordnung Nr. 13 vom Jahre 1979 über das internationale Privatrecht Law-Decree No. 13 of 1979 on International Private Law
1978. évi 8. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról Gesetzesverordnung Nr. 8 vom Jahre 1978 des Präsidialrates der Ungarischen Volksepublik über die Anwendung des Zivilgesetz- Buches der Republik Ungarn auf die Außenwirtschaftsbeziehungen Law Decree No. 8 of 1978 on the Application of the Civil Code of the Republic of Hungary Regarding External Economic Relations
1974. évi 1. törvényerejű rendelet a devizagazdálkodásról Gesetzesverordnung Nr. 1 vom Jahre 1974 des Präsidialrates der Ungarischen Volksepublik über die planmäßige Devisenwirtschaft sowie die zu deren Durchführung erlassene Verordnung Nr. 1/1974 (I.17.) PM in einheitlicher Textur Law Decree No. 1 of 1974 Concerning Planned Foreign Exchange Policy and the Decree No. 1/1974 (I.17.) PM Issued for Its Execution in a Unified Contexture
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 337/2010 (XII. 27.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) und des garantierten Lohnminimums Government Decree 337/2010 (XII. 27.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage and the Guaranteed Wage Minimum
295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 295/2009 (XII. 21.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) und des garantierten Lohnminimums Government Decree 295/2009 (XII. 21.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage and the Guaranteed Wage Minimum
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Regierungsverordnung Nr. 210/2009 (IX. 29.) Korm. über die Bedingungen der Ausübung von Handelstätigkeiten Government Decree 210/2009. (IX. 29.) Korm. on the Conditions for Conducting Trading Activities
321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 321/2008 (XII. 29.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) und des garantierten Lohnminimums Government Decree 321/2008 (XII. 29.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage and the Guaranteed Wage Minimum
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Regierungsverordnung Nr. 133/2007 (VI. 13.) Korm. über die Ordnung des Betriebs von Geschäften sowie die Bedingungen der Ausübung einzelner Handelstätigkeiten, die ohne Geschäft betrieben werden können Government Decree 133/2007 (VI. 13.) Korm. on Retail Establishments and on the Conditions for Conducting Business Away from a Commercial Establishment
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 114/2007 (V. 24.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. II von 2007 über die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen Government Decree 114/2007 (V. 24.) Korm. on the Implementation of Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals
113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 113/2007 (V. 24.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. I von 2007 über die Einreise und den Aufenthalt von Personen, die über das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt verfügen Government Decree 113/2007 (V. 24.) Korm. on the Implementation of Act I of 2007 on the Admission and Residence of Persons with the Right of Free Movement and Residence
273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról Regierungsverordnung Nr. 273/2006 (XII. 23.) Korm. über das Amt für Steuer- und Finanzprüfung Government Decree 273/2006 (XII. 23.) Korm. on the Tax and Financial Control Administration
227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről Regierungsverordnung Nr. 227/2006 (XI. 20.) Korm. über Dienstleistungen im Zahlungsverkehr und elektronische Zahlungsinstrumente Government Decree 227/2006 (XI. 20.) Korm. on Money Transmission Services and Electronic Payment Instruments
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 316/2005 (XII. 25.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) und des garantierten Lohnminimums Government Decree 316/2005 (XII. 25.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage and the Guaranteed Wage Minimum
327/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 327/2004 (XII. 11.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) Government Decree 327/2004 (XII. 11.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage
210/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 210/2003 (XII. 10.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) Government Decree 210/2003 (XII. 10.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage
17/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól Regierungsverordnung Nr. 17/2002 (II. 18.) Korm. über die detaillierten Regeln des Vermögensregisters, der Vermögensverwaltung und der Nutzung des Nationalen Bodenfonds Government Decree 17/2002 (II. 18.) Korm. on the Register, Management and Utilization of Assets Administered under the National Land Reserves
16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól Regierungsverordnung Nr. 16/2002 (II. 18.) Korm. über die detaillierten Regeln der Ausübung des Vorkaufs- und Vorpachtrechts in Bezug auf Ackerland Government Decree 16/2002 (II. 18.) Korm. on the Detailed Regulations Concerning Pre-emptive Rights for Buying and Leasing Arable Land
299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 299/2001 (XII. 27.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. XXIV von 1994 über die Vorbeugung und Verhinderung der Geldwäsche Government Decree 299/2001 (XII. 27.) Korm. on the Implementation of Act XXIV of 1994 on the Prevention and Combating of Money Laundering
297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről Regierungsverordnung Nr. 297/2001. (XII. 27.) Korm. über die Geldwechseltätigkeit Government Decree 297/2001 (XII. 27.) Korm. on Money Exchange Services
287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a letéti jegyről Regierungsverordnung Nr. 287/2001 (XII. 26.) Korm. über den Depositenschein Government Decree 287/2001 (XII. 26.) Korm. on Certificates of Deposit
286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kincstárjegyről Regierungsverordnung Nr. 286/2001 (XII. 26.) Korm. über den Schatzbrief Government Decree 286/2001 (XII. 26.) Korm. on Treasury Bills
285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötvényről Regierungsverordnung Nr. 285/2001 (XII. 26.) Korm. über die Anleihe Government Decree 285/2001 (XII. 26.) Korm. on Bonds
232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről Regierungsverordnung Nr. 232/2001 (XII. 10.) Korm. über den Zahlungsverkehr, Dienstleistungen im Zahlungsverkehr und elektronische Zahlungsinstrumente Government Decree 232/2001 (XII. 10.) Korm. on Monetary Circulation, Financial Transaction Services and on Electronic Payment Instruments
224/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 224/2001 (XI. 21.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) Government Decree 224/2001 (XI. 21.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage
221/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről Regierungsverordnung Nr. 221/2001 (XI. 21.) Korm. über die allgemeine Umsatzsteuer-Rückerstattung, die einem ausländischen Reisenden gewährt werden kann Government Decree 221/2001 (XI. 21.) Korm. on the Refund of Value Added Tax to Foreign Travelers
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 170/2001 (IX. 26.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. XXXIX von 2001 über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern Government Decree 170/2001 (IX. 26.) Korm. on the Implementation of Act XXXIX of 2001 on the Entry and Stay of Foreign Nationals
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Regierungsverordnung Nr. 98/2001 (VI. 15.) Korm. über die Bedingungen der Durchführung von Tätigkeiten in Verbindung mit gefährlichen Abfällen Government Decree 98/2001 (VI. 15.) Korm. on the Conditions for Carrying Out Activities Related to Hazardous Waste
88/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 88/2001 (VI. 15.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. XCV von 1995 über die Devisen Government Decree 88/2001 (VI. 15.) Korm. on the Implementation of Act XCV of 1995 on Foreign Exchange
250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól Regierungsverordnung Nr. 250/2000 (XII. 24.) Korm. über die Eigenheiten der Jahresabschlusserstellungs- und Buchführungspflicht von Kreditinstituten und Finanzunternehmen Government Decree 250/2000 (XII. 24.) Korm. on the Special Provisions Regarding the Annual Reporting and Bookkeeping Obligations of Credit Institutions and Financial Enterprises
197/2000. (XI. 27.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 197/2000 (XI.27.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohn) Government Decree 197/2000 (XI. 27.) Korm. On the Mandatory Minimum Wage
215/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 215/1999 (XII.26.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohn) Government Decree 215/1999 (XII. 26.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage
237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről Regierungsverordnung Nr. 237/1997 (XII.18.) Korm. über die Rückerstattung der Umsatz- und Monopolverbrauchsteuer, die diplomatischen und Konsularvertretungen und deren Mitgliedern sowie den ihnen gleichgestellten internationalen Organisationen und deren Mitgliedern gewährt werden kann Government Decree No. 237/1997 (XII.18.) Korm. on the Refund of Value Added Tax and Excise Tax to Diplomatic and Consular Representations and their Personnel, and to International Organizations and their Personnel which Qualify as Such
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 217/1997 (XII. 1.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXXIII von 1997 über die Versorgungsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung Government Decree 217/1997 (XII. 1.) Korm. on the Implementation of Act LXXXIII of 1997 on the Services of the Compulsory Health Insurance System
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 195/1997 (XI. 5.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXX von 1997 über die Versorgungsberechtigten der Sozialversicherung und die zur Privatrente berechtigten Personen sowie über die Deckung dieser Leistungen Government Decree 195/1997 (XI. 5.) Korm. on implementation of Act LXXX of 1997 on the Eligibility for Social Security Benefits and Private Pensions and the Funding for These Services
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 168/1997 (X. 6.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXXI von 1997 über die Sozialversicherungsrente Government Decree 168/1997 (X. 6.) Korm. on implementation of Act LXXXI of 1997 on Social Security Pension Benefits
53/1997. (III. 26.) Korm. rendelet a kizárólagos forgalmazási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről Regierungsverordnung Nr. 53/1997 (III.26.) Korm. über die Befreiung einzelner Gruppen exklusiver Vertriebsvereinbarungen vom Verbot der Wettbewerbsbeschränkung Government Decree No. 53/1997 (III.26.) Korm. on the Exemption of Certain Groups of Exclusive Sales Agreements from the Prohibition of Restrictive Market Practices
40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről Regierungsverordnung Nr. 40/1997 (III.5.) Korm. über die Naturheiltätigkeit Government Decree No. 40/1997 (III.5.) Korm. on the Practice of Alternative Medicine
4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről Regierungsverordnung Nr. 4/1997 (I. 22.) Korm. über den Betrieb von Geschäften und die Bedingungen für die Durchführung der Binnenhandelstätigkeit Government Decree No. 4/1997 (I.22.) Korm. on the Operation of Commercial Establishments and the Conditions for Conducting Business in the Internal Market
233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól Regierungsverordnung Nr. 233/1996 (XII.26.) Korm. über die Vorschriften des mit Gefahrenstoffen und gefährlichen Erzeugnissen verbundenen Verfahrens Government Decree No. 233/1996 (XII.26.) Korm. On Procedural Regulations for Dangerous Substances and Preparations
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről Regierungsverordnung Nr. 213/1996 (XII.23.) Korm. über die Reiseveranstaltungs- und Reisevermittlungstätigkeit Government Decree No. 213/1996 (XII.23.) Korm. on Travel Organization and Agency Activities
197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól Regierungsverordnung Nr. 197/1996 (XII.22.) Korm. über die Eigenheiten der Jahresabschlußerstellungs- und Buchführungspflicht von Anlageunternehmen Government Decree No. 197/1996 (XII.22.) Korm. on the Characteristics of Preparing Annual Reports and the Bookkeeping Obligations of Investment Enterprises
102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról Regierungsverordnung Nr. 102/1996 (VII.12.) Korm. über den Sondermüll Government Decree No. 102/1996 (VII.12.) Korm. on Hazardous Wastes
98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról Regierungsverordnung Nr. 98/1996 (VII.10.) Korm. über das Zentrale Grundprogramm der Technischen Entwicklung Government Decree No. 98/1996 (VII.10.) Korm. on the Basic Central Technical Development Programme
15/1996. (I. 31.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról Regierungsverordnung Nr. 15/1996 (I.31.) Korm. über die Festlegung des verbindlichen Mindestlohnes (Minimallohnes) Government Decree No. 15/1996 (I.31.) Korm. on Establishing of the Lowest Compulsory Wage (Minimum Wage)
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről Regierungsverordnung Nr. 7/1996 (I.18.) Korm. über den Immobilienerwerb von Ausländern Government Decree No. 7/1996 (I.18.) Korm. on the Acquisition of Real Estate by Foreign Nationals
161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 161/1995 (XII.26.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. XCV von 1995 über die Devisen Government Decree 161/1995 (XII.26.) Korm. On the Implementation of Act XCV of 1995 On Foreign Exchange
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól Regierungsverordnung Nr. 98/1995 (VIII.24.) Korm. über die Sicherheitsregelungen der Herstellung, Verwaltung und physikalischen Vernichtung der einzelnen Wertpapiere Government Decree No. 98/1995 (VIII.24.) Korm. on the Security Rules Related to the Production, Handling and Physical Destruction of Certain Securities
87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól Regierungsverordnung Nr. 87/1995 (VII.14.) Korm. über die Übergangsregeln der im Rahmen einer Unternehmung ausgeführten Personen- und Vermögensschutztätigkeit sowie der Tätigkeit als Privatdetektiv Government Decree No. 87/1995 (VII.14.) Korm. on the Transitional Rules Applicable to Personal and Property Protection Activities and Private Investigation Activities Pursued Within the Framework of Enterprises
34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 34/1995 (IV.5.) Korm. über die Durchführung einzelner Bestimmungen des Gesetzes XLVIII vom Jahre 1994 über Erzeugung, Lieferung von und Versorgung mit Elektroenergie Government Decree No. 34/1995 (IV.5.) Korm. on the Execution of Certain Provisions of Act XLVIII of 1994 on the Generation, Transport and Supply of Electric Energy
33/1995. (III. 31.) Korm. rendelet a vállalkozó devizaszámlájáról Regierungsverordnung Nr. 33/1995 (III.31.) Korm. über das Devisenkonto des Unternehmers Government Decree No. 33/1995 (III.31.) Korm. on the Foreign Exchange Accounts of Entrepreneurs
3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 3/1995 (I.20.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes XLI vom Jahre 1994 über die Gasdienstleistungen Government Decree No. 3/1995 (I.20.) Korm. on the Execution of Act XLI of 1994 on Gas Supply
163/1994. (XII. 7.) Korm. rendelet a külföldiek forintszámláiról Regierungsverordnung Nr. 163/1994 (XII.7.) Korm. über die Forint-Konten der Ausländer Government Decree No. 163/1994 (XII.7.) Korm. on the Forint Accounts of Foreigners
97/1994. (VI. 22.) Korm. rendelet a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól Regierungsverordnung Nr. 97/1994 (VI.22.) Korm. über die Eigenartigkeiten der Berichterstattungs- und Buchführungspflicht von Anlagefonds Government Decree No. 97/1994 (VI.22.) Korm. on the Characteristic Features of the Reporting and Book-keeping Obligations of Investment Funds
74/1994. (V. 10.) Korm. rendelet a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 74/1994 (V.10.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes XXIV vom Jahre 1994 über das Vorbeugen und die Verhinderung der Geldwäsche Government Decree No. 74/1994 (V.10.) Korm. on the Execution of Act XXIV of 1994 on the Prevention and Impeding of Money Laundering
69/1994. (V. 4.) Korm. rendelet a dömpingellenes és az értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályokról Regierungsverordnung Nr. 69/1994 (V.4.) Korm. über die Regelungen für die Schutzzölle gegen das Dumping und die Wertausgleichszölle Government Decree No. 69/1994 (V.4.) Korm. on the Rules of Anti-Dumping and Countervailing Duties
64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 64/1994 (IV.30.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXXVI von 1993 über die Einreise, den Aufenthalt in Ungarn und die Einwanderung von Ausländern Government Decree No. 64/1994 (IV. 30.) Korm. On the Implementation of Act LXXXVI of 1993 On the Entry, Stay in Hungary and Immigration of Foreign Nationals
48/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások vagyonának megvásárlását elősegítő támogatásról Regierungsverordnung Nr. 48/1994 (IV.1.) Korm. über Unterstützungen zur Förderung des Erwerbs des Vermögens der sich in einem Liquidationsverfahren befindenden Unternehmen Government Decree No. 48/1994 (IV.1.) Korm. on the subsidies for promoting the purchase of the assets of companies under liquidation
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról Regierungsverordnung Nr. 125/1993 (IX. 22.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LV von 1993 über die ungarische Staatsangehörigkeit Government Decree No. 125/1993 (IX. 22.) Korm. on the Implementation of Act LV of 1993 on Hungarian Citizenship
4/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről Regierungsverordnung Nr. 4/1993 (I.13.) Korm. über die allgemeine Umsatzsteuer-Rückerstattung, die einem ausländischen Reisenden gewährt werden kann Government Decree No. 4/1993 (I.13.) Korm. on the Refund of Value Added Tax to Foreign Travellers
3/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó-visszatérítéséről Regierungsverordnung Nr. 3/1993 (I.13.) Korm. über die den diplomatischen und Konsularvertretungen und deren Mitgliedern sowie den diesen gleichgestellten internationalen Organisationen und deren Mitgliedern erteilbare allgemeine Umsatzsteuer-Rückerstattung Government Decree No. 3/1993 (I.13.) Korm. on the Refund of Value Added Tax that May Be Rendered to Diplomatic and Consular Missions, and the Members Thereof, as well as to International Organizations Enjoying the Same Status, and Members Thereof
2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről Regierungsverordnung Nr. 2/1993 (I.13.) Korm. über die allgemeine Umsatzsteuer-Rückerstattung, die den im Ausland registrierten Steuerpflichtigen gewährt werden kann Government Decree No. 2/1993 (I.13.) Korm. on the Refund of Value Added Tax to Foreign-Registered Taxpayers
115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjéről Regierungsverordnung Nr. 115/1992 (VII.23.) Korm. über die Wirtschaftsführungsordnung der Stiftungen Government Decree No. 115/1992 (VII.23.) Korm. on the Order of Financial Management of Foundations
46/1992. (III. 13.) Korm. rendelet a könyvvizsgálat rendjéről Regierungsverordnung Nr. 46/1992 (III.13.) Korm. über die Ordnung der Buchprüfung Government Decree No. 46/1992 (III.13.) Korm. on the Order of Audits
183/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet az értékpapírforgalmazók éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól Regierungsverordnung Nr. 183/1991 (XII.30.) Korm. über die Eigenheiten der für den Vertrieb von Wertpapieren bestehenden Pflicht zur Jahresberichterstellung und Buchführung Government Decree No. 183/1991 (XII.30.) Korm. on the Characteristics of the Obligation of Distributors of Securities to Prepare Annual Reports and Their Obligation Towards Book-Keeping
182/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési kötelezettségének sajátosságairól Regierungsverordnung Nr. 182/1991 (XII.30.) Korm. über die Eigenheiten der für die Versicherungen bestehenden Pflicht zur Jahresberichterstellung Government Decree No. 182/1991 (XII.30.) Korm. on the Characteristics of the Obligation of Insurance Companies to Submit Annual Reports
181/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet a pénzintézetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól Regierungsverordnung Nr. 181/1991 (XII.30.) Korm. über die Eigenheiten der für die Geldinstitute bestehenden Pflicht zur Jahresabschlußerstellung und Buchführung Government Decree No. 181/1991 (XII.30.) Korm. on the Characteristics of the Annual Report Making and Bookkeeping Obligations of Financial Institutions
95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről Regierungsverordnung Nr. 95/1991 (VII.23.) Korm. über die Oberinspektion für Verbraucherschutz Government Decree No. 95/1991 (VII.23.) Korm. on the General Supervisory Board of Consumer Protection
47/1991. (III. 27.) Korm. rendelet a külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban a devizahatósággal szemben fennálló egyes kötelezettségekről Regierungsverordnung Nr. 47/1991 (III.27.) Korm. über einzelne gegenüber der Devisenbehörde bestehende Pflichten im Zusammenhang mit der Außenhandelstätigkeit Government Decree No. 47/1991 (III.27.) Korm. on Obligations Towards the Foreign Exchange Authority in Connection with Foreign Trading Activity
24/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet az állami vállalatok felügyelő bizottságáról Regierungsverordnung Nr. 24/1990 (VIII.13.) Korm. über die Aufsichtsräte in staatlichen Unternehmen Government Decree No. 24/1990 (VIII.13.) Korm. on the Supervisory Boards of State Enterprises
47/1968. (XII. 18.) Korm. rendelet a termékek minőségének tanúsításáról Regierungsverordnung Nr. 47/1968 (XII.18.) Korm. über die Beurkundung der Qualität der Erzeugnisse Government Decree No. 47/1968 (XII.18.) Korm. on the Quality Certification of Products
52/1990. (III. 21.) MT rendelet a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos fizetések lebonyolításának rendjéről Verordnung Nr. 52/1990 (III.21.) MT des Ministerrates über die Ordnung der Devisenzahlungen in bezug auf Außenhandelsverträge Decree No. 52/1990 (III.21.) MT of the Council of Ministers on the Order of Payments in Foreign Exchange Related to Foreign Trade Contracts
46/1990. (III. 13.) MT rendelet egyes kulturális tevékenységek folytatásáról Verordnung Nr. 46/1990 (III.13.) MT des Ministerrates über die Ausübung der einzelnen Kulturtätigkeiten Decree No. 46/1990 (III.13.) MT of the Council of Ministers on the Pursuit Certain Cultural Activities
94/1988. (XII. 22.) MT rendelet a vagyonjegyről Verordnung Nr. 94/1988 (XII.22.) MT des Ministerrates über den Vermögensschein Decree No. 94/1988 (XII.22.) MT of the Council of Ministers on Property Notes
55/1987. (X. 30.) MT rendelet az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról Verordnung Nr. 55/1987 (X.30.) MT des Ministerrates über die Einfuhr einiger Stoffe, die Gefahr für die menschliche Umwelt bedeuten, aus dem Ausland Decree No. 55/1987 (X.30.) MT of the Council of Ministers regarding the Importation from Abroad of Substances Dangerous to the Human Environment
56/1986. (XII. 10.) MT rendelet az állami biztosításfelügyeletről Verordnung Nr. 56/1986 (XII.10.) MT des Ministerrates über die Staatliche Versicherungsaufsicht Decree No. 56/1986 (XII.10.) MT of the Council of Ministers on the State Insurance Supervision
26/1985. (V. 11.) MT rendelet a mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos eljárásról Verordnung Nr. 26/1985 (V.11.) MT des Ministerrates über das Verfahren bezüglich der toxischen Stoffe Decree No. 26/1985 (V.11.) MT of the Council of Ministers on the procedure in connection with the materials of poisonous effect
39/1984. (XI. 5.) MT rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről Verordnung Nr. 39/1984 (XI. 5.) MT des Ministerrates über den Geldverkehr und den Bankkredit Decree No. 39/1984 (XI.5.) MT of the Council of Ministers on Money Circulation and Bank Credit
12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről Verordnung Nr. 12/1983 (V.12.) MT des Ministerrates über den Lärm- und Schwingungsschutz Decree No. 12/1983 (V.12.) MT of the Council of Ministers on the Protection from Noise and Vibration
56/1981. (XI. 18.) MT rendelet a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről Verordnung Nr. 56/1981 (XI.18.) MT des Ministerrates über die Kontrolle des Entstehens von gefährlichen Abfällen (Sondermüll) und über die mit der Beseitigung dieser verbundenen Tätigkeiten Decree No. 56/1981 (XI.18.) MT of the Council of Ministers on the Control of the Production of Dangerous Waste Materials and Activities Relating to their Destruction
35/1978. (VII. 6.) MT rendelet a tartós fogyasztási cikkek alkatrész ellátásáról és javítószolgálatáról Verordnung Nr. 35/1978 (VII.6.) MT des Ministerrates über die Ersatzteilversorgung und den Reparaturdienst von langlebigen Gebrauchsgütern Decree No. 35/1978 (VII.6.) MT of the Council of Ministers on the Supply with Components and the Repair Service of Consumer Durables
18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról Anordnung des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank Nr. 18/2009 (VIII. 6.) MNB über die Abwicklung des Zahlungsverkehrs Decree No. 18/2009 (VIII. 6.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary on Payment Services Activities
21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról Anordnung des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank Nr. 21/2006 (XI. 24.) MNB über die Abwicklung des Geldverkehrs Decree No. 21/2006 (XI. 24.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary on Money Transmission Transactions
9/1994. (IV. 30.) BM rendelet a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény, valamint a 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet végrehajtásáról Verordnung des Innenministers Nr. 9/1994 (IV.30.) BM über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXXVI von 1993 über die Einreise, den Aufenthalt in Ungarn und die Einwanderung von Ausländern sowie der Regierungsverordnung Nr. 64/1994 (IV.30.) Korm. Decree No. 9/1994 (IV. 30.) BM of the Ministry of Internal Affairs On the Implementation of Act LXXXVI of 1993 On the Entry, Stay in Hungary and Immigration of Foreign Nationals as well as Government Decree 64/1994 (IV. 30.) Korm
2/1981. (I. 23.) BkM rendelet a minőségvédelem egyes kérdéseiről Verordnung Nr. 2/1981 (I.23.) BkM des Ministeriums für Binnenhandel über einzelne Fragen des Qualitätsschutzes Decree No. 2/1981 (I.23.) BkM of the Ministry of Domestic Trade on Certain Questions of Quality Protection
4/1978. (III. 1.) BkM rendelet a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről Verordnung Nr. 4/1978 (III.1.) BkM des Ministeriums für Binnenhandel über die Erledigung der Mängelrügen der Käufer Decree No. 4/1978 (III.1.) BkM of the Ministry of Domestic Trade on the Procedure on Quality Complaints of Purchasers
12/1968. (XI. 12.) BkM rendelet a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézetről Verordnung Nr. 12/1968 (XI.12.) BkM des Ministeriums für Binnenhandel über das Institut für Qualitätskontrolle der Handelswaren Decree No. 12/1968 (XI.12.) BkM of the Ministry of Domestic Trade on Commercial Quality Control Institute
25/2007. (II. 28.) GKM rendelet a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről Verordnung des Wirtschafts- und Verkehrsministers Nr. 25/2007 (II. 28.) GKM über den Kreis der zur Registrierung verpflichteten Waren und Dienstleistungen und die Bedingungen für die Ausübung der auf diese bezogenen Handelstätigkeit Decree No. 25/2007 (II. 28.) GKM on the Goods and Services Subject to Registration Requirement and on the Conditions for Engaging in the Related Trading Activities
11/1991. (IX. 4.) IM rendelet a cégekre vonatkozó közlemények közzétételéről és költségtérítéséről Verordnung Nr. 11/1991 (IX.4.) IM über die Veröffentlichung und die Kostenerstattung von Firmenbekanntmachungen Decree No. 11/1991 (IX.4.) IM of the Minister of Justice On Publishing and Cost Compensation of Communications Concerning Companies
2/1965. (I. 24.) IM rendelet a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről Verordnung Nr. 2/1965 (I.24.) IM über die Veröffentlichung des Textes der Scheckrechtsnormen Decree No. 2/1965 (I.24.) IM of the Minister of Justice on the Publication of the Text of the Rules of Cheque Law
1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről Verordnung Nr. 1/1965 (I.24.) IM über die Veröffentlichung des Textes der Rechtsnormen über den Wechsel Decree No. 1/1965 (I.24.) IM of the Minister of Justice on the Publication of the Text of Rules of Law Concerning Bills of Exchange
9/1995. (III. 17.) IKM-PM együttes rendelet általános vámpótlék bevezetéséről Gemeinsame Verordnung Nr. 9/1995 (III.17.) IKM-PM des Ministers für Industrie und Handel und des Finanzministers über die Einführung des allgemeinen Zollzuschlages Joint Decree No. 9/1995 (III.17.) IKM-PM of the Minister of Industry and Trade and the Minister of Finance on the Introduction of General Customs Surtax
2/1992. (I. 13.) IKM rendelet az utazásszervezői és közvetítői tevékenységről Verordnung Nr. 2/1992 (I.13.) IKM des Ministers für Industrie über die Reiseveranstaltungs- und Reisevermittlungstätigkeit Decree No. 2/1992 (I.13.) IKM of the Minister of Industry and Trade on Travel Organization and Agency Activities
1/1991. (IV. 9.) KüM rendelet a konzuli díjakról Verordnung Nr. 1/1991 (IV.9.) KüM des Außenministers über die Konsulargebühren Decree No. 1/1991 (IV.9.) KüM on Consular Fees
6/1990. (IV. 5.) KeM rendelet az üzletek működéséről Verordnung Nr. 6/1990 (IV. 5.) KeM des Handelsministers über die Tätigkeit der Geschäfte Decree No. 6/1990 (IV.5.) KeM on the Operation of Shops
15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról Verordnung Nr. 15/1989 (IX.7.) KeM des Handelsministers über die Ausübung der einzelnen Handelstätigkeiten Decree No. 15/1989 (IX.7.) KeM on the Pursuit of Certain Commercial Activities
3/1989. (II. 26.) KeM rendelet a külföldiek kereskedelmi képviseleteiről, valamint információs és szerviz irodáiról Verordnung Nr. 3/1989 (II.26.) KeM des Handelsministers über die Handelsvertretungen sowie Informations- und Service-Büros der Ausländer Decree No. 3/1989 (II.26.) KeM on the Business Representation of Foreigners and on Their Information and Service Offices
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Verordnung des Arbeitsministers Nr. 5/1993 (XII. 26.) MüM über die Durchführung des Gesetzes Nr. XCIII von 1993 über den Arbeitsschutz Decree No. 5/1993 (XII. 26.) MüM of the Ministry of Labor on implementation of Act XCIII of 1993 on Labor Safety
7/1991. (X. 17.) MüM rendelet a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről Verordnung Nr. 7/1991 (X.17.) MüM des Arbeitsministers über die Genehmigung der Arbeit von Ausländern in Ungarn Decree No. 7/1991 (X.17.) MüM of the Minister of Labour on Permitting Foreigners to Take Up Work in Hungary
4/1991. (IV. 13.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő egyes támogatásokról Verordnung Nr. 4/1991 (IV.13.) MüM des Arbeitsministers über einzelne die Beschäftigung fördernden Unterstützungen Decree No. 4/1991 (IV.13.) MüM of the Minister of Labour on Certain Subsidies Promoting Employment
6/1991. (VIII. 12.) NGKM rendelet egyes kivitelre kerülő termékek minőségellenőrzéséről Verordnung Nr. 6/1991 (VIII.12.) NGKM über die Qualitätskontrolle von einigen zur Ausfuhr gelangenden Erzeugnissen Decree No. 6/1991 (VIII.12.) NGKM on the Quality Control of Certain Products to Be Exported
32/2009. (XII. 21.) PM rendelet a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről Verordnung des Finanzministers Nr. 32/2009 (XII. 21.) PM über einzelne Bestimmungen in Verbindung mit der Durchsetzung des Rechts auf Umsatzsteuerrückerstattung, das nicht im Inland ansässigen Steuerpflichtigen in der Republik Ungarn zusteht, sowie mit der Durchsetzung des Rechts auf Mehrwertsteuerrückerstattung, das im Inland ansässigen Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft zusteht Decree No. 32/2009 (XII. 21.) PM of the Minister of Finance on the Provisions for the Enforcement of the Right of Taxable Persons Not Established in the Territory of Hungary to Refund of Value Added Tax in the Republic of Hungary, and the Right of Taxable Persons Established in the Territory of Hungary to Refund of Value Added Tax in Other Member States of the European Community
36/2007. (XII. 29.) PM rendelet a belföldön nem letelepedett adóalany általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról Verordnung des Finanzministers Nr. 36/2007 (XII. 29.) PM über die an die Ausübung des Rechts eines nicht im Inland niedergelassenen Steuerpflichtigen auf Umsatzsteuerrückerstattung geknüpften Nachweispflichten, den verbindlichen Datengehalt des Antrags auf Rückerstattung der allgemeinen Umsatzsteuer und einzelne Verfahrensvorschriften Decree No. 36/2007 (XII. 29.) PM of the Minister of Finance The obligation of verification conferred upon non-established taxable persons relating to the exercise of the right to claim refund of VAT, the information required for applications for refund, and other regulations relating to procedure concerning the right to claim VAT refunds
39/2006. (XII. 25.) PM rendelet a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól Verordnung des Finanzministers Nr. 39/2006 (XII. 25.) PM über die Art und Weise sowie die detaillierten Bedingungen der Einreichung und Registrierung eines Antrags auf bedingte Steuerfestsetzung bzw. der Zahlung und Rückerstattung der Gebühr sowie über die detaillierten Regeln des Entscheidungsverfahrens Decree No. 39/2006 (XII. 25.) PM of the Minister of Finance on Regulations Concerning the Submission and Registration of Applications for Provisional Tax Assessment and on the Payment and Refund of Related Charges and on the Detailed Regulations for the Decision-Making Process
32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Verordnung des Finanzministers Nr. 32/2005 (X. 21.) PM über die Durchführung der Aufgaben in Verbindung mit der Genehmigung, Abwicklung und Kontrolle der einzelnen Glücksspiele Decree No. 32/2005 (X. 21.) PM of the Minister of Finance on the Implementation of Regulations Concerning the Authorization, Organization and Control of Gambling Activities
6/2004. (II. 13.) PM rendelet a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről Verordnung des Finanzministers Nr. 6/2004 (II. 13.) PM über die Art und Weise sowie die detaillierten Bedingungen der Einreichung und Registrierung eines Antrags auf bedingte Steuerfestsetzung bzw. der Zahlung und Rückerstattung der Gebühr Decree No. 6/2004 (II. 13.) PM of the Minister of Finance on Regulations Concerning the Submission and Registration of Applications for Provisional Tax Assessment and on the Payment and Refund of Related Charges
3/1996. (I. 18.) PM rendelet a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról Verordnung Nr. 3/1996 (I.18.) PM des Finanzministers über die Art und Weise der Einreichung, der Registrierung des Antrages auf bedingte Steuerfestsetzung, der Bezahlung und Rückerstattung der Gebühr Decree No. 3/1996 (I.18.) PM of the Minister of Finance on the Method of the Submission of Applications for and Registration of the Provisional Establishment of Tax, and the Payment and Refunding of the Fee
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról Verordnung des Finanzministers Nr. 24/1995 (XI. 22.) PM über die steuerbehördliche Identifizierung von Rechnungen, vereinfachten Rechnungen und Quittungen sowie über die Verwendung von Verrechnungskassen und Taxametern mit Quittungsausgabe Decree No. 24/1995 (XI. 22.) PM of the Minister of Finance on the Identification of Invoices, Simplified Invoices and Cash Receipts for Tax Administration Purposes and on the Use of Cash Registers and Taximeters Providing Cash Receipts
6/1993. (II. 9.) PM rendelet az adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról Verordnung Nr. 6/1993 (II.9.) PM des Finanzministers über die Anwendung von Kassenmaschinen und Taxametern, welche einen zur steuerbehördlichen Identifizierung geeigneten Beleg geben Decree No. 6/1993 (II.9.) PM of the Minister of Finance on the Use of Cash Registers and Taximeters Providing Receipts Suitable for Tax Administration Identification Purposes
6/1992. (III. 18.) PM rendelet az 1992. január 1-jei rendező mérleg és rendező eredménykimutatás készítéséről Verordnung Nr. 6/1992 (III.18.) PM des Finanzministers über die Erstellung der Arrangierungs-Bilanz und Arrangierungs-Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 1992 Decree No. 6/1992 (III.18.) PM of the Minister of Finance on the Preparation of Adjusted Simplified Balance Sheets and Adjusted Profit and Loss Statements as of January 1, 1992
5/1992. (III. 18.) PM rendelet az 1992. január 1-jei rendező egyszerűsített mérleg készítéséről Verordnung Nr. 5/1992 (III.18.) PM des Finanzministers über die Erstellung der vereinfachten Arrangierungs-Bilanz vom 1. Januar 1992 Decree No. 5/1992 (III.18.) PM of the Minister of Finance on the Preparation of Adjusted Simplified Balance Sheets as of January 1, 1992
25/1991. (X. 16.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Verordnung des Finanzministers Nr. 25/1991 (X. 16.) PM über die Durchführung der Aufgaben in Verbindung mit der Genehmigung, Abwicklung und Kontrolle der einzelnen Glücksspiele Decree No. 25/1991 (X. 16.) PM of the Minister of Finance on the Regulation of the Authorization, Organization and Control of Certain Gambling Activities
14/1987. (IV. 13.) PM rendelet az állami biztosításfelügyelet egyes kérdéseiről Verordnung Nr. 14/1987 (IV.13.) PM des Finanzministers über bestimmte Fragen der Staatlichen Versicherungsaufsicht Decree No. 14/1987 (IV.13.) PM of the Minister of Finance on Certain Issues of the State Insurance Supervision
39/1976. (XI. 10.) PM-KkM együttes rendelet a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról Gemeinsame Verordnung Nr. 39/1976 (XI.10.) PM-KkM über die Erstellung der ausführlichen Normen des Zollrechts und die Regelung des Zollverfahrens Joint Decree No. 39/1976 (XI.10.) PM-KkM of the Minister of Finance and the Minister of Foreign Trade on the Detailed Rules of Customs Law and the Regulation of Customs Procedure
16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről Verordnung des Ministers für Soziales und Arbeit Nr. 16/2010 (V. 13.) SZMM über die Genehmigung der Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen in Ungarn Decree No. 16/2010 (V. 13.) SZMM on the Authorization of the Employment of Third-Country Nationals in Hungary
8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről Verordnung Nr. 8/1999 (XI.10.) SzCsM des Ministers für Soziales und Familie über die Genehmigung der Beschäftigung von Ausländern in Ungarn Decree No. 8/1999 (XI.10.) SzCsM On Work Permits Issued to Foreign Nationals in Hungary
12/1990. (V. 23.) AB határozat a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló minisztertanácsi rendelet alkotmányellenességéről Beschluß des Verfassungsgerichtes Nr. 12/1990 (V.23.) AB über die Verfassungswidrigkeit der Verordnung des Ministerrats über den Immobilienerwerb der Ausländer Resolution No. 12/1990 (V.23.) AB of the Constitutionality Court on the Unconstitutionality of the Decree of the Council of Ministers on the Acquisition of Immovable Property by Foreigners
99/1993. (XII. 24.) OGY határozat az 1994. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről Beschluß Nr. 99/1993 (XII.24.) OGY des Parlaments über die Richtlinien der Vermögenspolitik vom Jahre 1994 Resolution No. 99/1993 (XII.24.) OGY of Parliament on the Principles of Property Policy of 1994
36/1989. (XII. 9.) OGY határozat a lakossági forint- és devizaszámlák szabad forgalmának minisztertanácsi korlátozása tilalmáról Beschluß Nr. 36/1989 (XII.9.) OGY des Parlaments über das Verbot der Einschränkung des freien Verkehrs der Forint- und Devisenkonten der Bevölkerung Decision No. 36/1989 (XII.9.) OGY of the National Assembly on the Prohibition of Limiting the Free Movement of Forint and Foreign Exchange Accounts Owned by the Population
1075/1995. (VIII. 4.) Korm. határozat a földgáz árszabályozásáról és 1997. január 1-jéig terjedő árkiigazításáról Regierungsbeschluß Nr. 1075/1995 (VIII.4.) Korm. über die Preisregulierung des Gases und die sich bis zum 1. Januar 1997 erstreckende Preiskorrektur Government Decision No. 1075/1995 (VIII.4.) Korm. on the Price Regulation and Price Adjustment until 1 January 1997 of Natural Gas
1074/1995. (VIII. 4.) Korm. határozat a villamos energia árszabályozásáról és 1997. január 1-jéig terjedő árkiigazításáról Regierungsbeschluß Nr. 1074/1995 (VIII.4.) Korm. über die Preisregulierung der Elektroenergie und die sich bis zum 1. Januar 1997 erstreckende Preiskorrektur Government Decision No. 1074/1995 (VIII.4.) Korm. on the Price Regulation and Price Adjustment until 1 January 1997 of Electric Energy
1065/1995. (VII. 6.) Korm. határozat a gázszolgáltatók privatizációs pályázatának alapvető feltételeiről Regierungsbeschluß Nr. 1065/1995 (VII.6.) Korm. über die grundlegenden Bedingungen der Preisausschreibung zur Privatisierung der Gasdienstleister Government Decision No. 1065/1995 (VII.6.) Korm. on the Basic Conditions of the Privatization Tenders of Gas Suppliers
1022/1995. (III. 13.) Korm. határozat árfolyampolitikai intézkedésekről és a vámpótlék bevezetéséről Regierungsbeschluß Nr. 1022/1995 (III.13.) Korm. über die preispolitischen Maßnahmen und die Einführung des Zollzuschlages Government Decision No. 1022/1995 (III.13.) Korm. on Measures Concerning Exchange Rate Policy and the Introduction of Customs Surtax
1162/1989. (XII. 27.) MT határozat a külföldi részvétellel működő KULTÚRBANK Rt. alapításának jóváhagyásáról Beschluß Nr. 1162/1989 (XII.27.) MT des Ministerrates über die Bewilligung der Gründung der KULTURBANK AG mit ausländischer Beteiligung Resolution No. 1162/1989 (XII.27.) MT of the Council of Ministers on the Approval of the Foundation of KULTURBANK Co. Ltd. Operating with Foreign Participation
9/2001. (MK 147.) MNB rendelkezés a pénz- és elszámolásforgalom, valamint a pénzfeldolgozás szabályairól Verfügung des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank Nr. 9/2001 (MK 147.) MNB über die Regeln des Zahlungs- und Verrechnungsverkehrs sowie der Geldverwaltung Decree No. 9/2001 (MK 147.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary on Payment Transactions, Clearing and Settlement Transactions, and on the Rules of Money Processing Operations
6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés a pénzforgalomról Verfügung Nr. 6/1997 (MK 61.) MNB des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank über den Geldverkehr Order No. 6/1997 (MK 61.) MNB by the President of the National Bank of Hungary on the Circulation of Money
15/1995. (PK. 18.) MNB rendelkezés a külföldi pénznemben és külföldiekkel forintban végzett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységről Verfügung Nr. 15/1995 (PK 18.) MNB des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank über die in ausländischer Währung und mit Ausländern in Forint durchgeführte Finanzdienstleistungstätigkeit und ergänzende Finanzdienstleistungstätigkeit Decree No. 15/1995 (PK.18.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary on Financial Services and Complementary Financial Services Pursued in Foreign Currencies and in Forint with Foreigners
4/1992. (PK. 10.) MNB rendelkezés a külföldi pénznemben és külföldiekkel forintban végzett pénzintézeti tevékenységről Verfügung Nr. 4/1992 (PK.10.) MNB des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank über die in ausländischer Währung ausgeübte geldinstitutionelle Tätigkeit Decree No. 4/1992 (PK 10.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary on Financial Institution Activities Performed in Foreign Currencies
3/1992. (MK 34.) MNB rendelkezés a pénzforgalomról Bestimmung Nr. 3/1992 (MK 34.) MNB des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank über den Geldverkehr Decree No. 3/1992 (MK 34.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary on Money Circulation
APEH tájékoztató A külföldit megillető osztalék kiegészítő adójáról Information des APEH (Amt für Steuer- und Finanzkontrolle) über die ergänzende Steuer der dem Ausländer zustehenden Dividende Bulletin of APEH (Tax and Financial Control Office) on the Supplementary Tax on Dividends Due to Foreigners
1996/166. Adózási kérdés a magyar állam részvételével létesült szervezet és az off-shore feltételek Direktive Nr. 1996/166 des APEH (Amt für Steuer- und Finanzkontrolle) Eine unter Beteiligung des ungarischen Staates errichtete Organisation und die off-shore-Bedingungen Guideline No. 1996/166 APEH (Tax and Financial Control Office) Organizations Established with the Participation of the Hungarian State and Off-Shore Conditions
1996/164. Adózási kérdés a Ta. tv. 4. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott - a külföldi személy által számlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó - adóalap-korrekció alkalmazásáról Direktive Nr. 164/1996 des APEH (Amt für Steuer- und Finanzkontrolle) über die Anwendung der im §4 Absatz (3) Punkt e) des Gesetzes über die Körperschaftsteuer bestimmten - mit den von einer ausländischen Person in Rechnung gestellten Dienstleistungen verbundenen - Korrektion der Steuerbemessungsgrundlage Guideline No. 1996/164 APEH (Tax and Financial Control Office) on the Application of the Tax Base Correction Related to Services Invoiced by Foreign Persons, as Defined in Section 4, subsection (3), paragraph e) of the Act on Corporate Tax
1996/23. Adózási kérdés külföldi szervezet tekintetében a befektetési jog hozama (árfolyamnyeresége, kamata) adókötelezettséget nem keletkeztet Direktive Nr. 1996/23 des APEH (Amt für Steuer- und Finanzkontrolle) In Hinsicht auf eine ausländische Organisation lassen die Erträge (Kursgewinne, Zinsen) des Anlagescheins keine Steuerpflicht entstehen Guideline No. 1996/23 APEH (Tax and Financial Control Office) The Yield of an Investment Note (Capital Gains Thereon, Interest Thereof) Does Not Result in Tax Liability in Respect of Foreign Organizations
1995/312. Adózási kérdés külföldi részvételű gazdasági társaság adókedvezményre való jogosultsága megszerzésének törvényi feltételeiről Direktive Nr. 1995/312 des APEH (Amt für Steuer- und Finanzkontrolle) über die gesetzlichen Bedingungen des Erwerbs der Berechtigung zur Steuervergünstigung durch eine Wirtschaftsgesellschaft mit ausländischer Beteiligung Guideline No. 1995/312 APEH (Tax and Financial Control Office) on the Statutory Conditions of the Acquisition of the Entitlement of Economic Associations with Foreign Participation to Tax Benefits

Bővebb tájékoztatást szeretnék kapni a(z) "HMJ - Hatályos Magyar Jogszabályok három nyelven" termékről. Kérem, tanácsadó kollégájuk keressen az alábbi elérhetőségeimen. »

Jogszabály
kereső

Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Kiemelt ajánlat:
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata
Az új Pp. a tervek szerint 2018. január 1-jén lép hatályba. Hatalmas joganyag, jelentős változások - készüljön fel ezzel a könyvvel!