Nyitólap  Kiadványok  Képzések  2017.09.20 - I. Wolters Kluwer Ágazati Versenyjogi Konferencia - 17JO16

2017.09.20 - I. Wolters Kluwer Ágazati Versenyjogi Konferencia - 17JO16

Avagy a közelmúlt technológiai, gazdasági és piaci változásaira adott versenyjogi válaszok szakemberektől

2017.09.20 - I. Wolters Kluwer Ágazati Versenyjogi Konferencia - 17JO16

A rendezvény díja
A konferencia résztvevőinek nevét, beosztását, illetve e-mail címét kérjük tüntesse fel a Megjegyzés mezőben.
Amennyiben bérlet terhére szeretne vásárolni, úgy a bérlet sorszámát úgyszintén tüntesse fel a Megjegyzés részen.


A Versenyjogi Egyesület ajánlásával.

Általános információk


Helyszín: Mercure Budapest Buda Hotel(1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.)

Időpontok: 2017. szeptember 20., 09.00-17.00 (regisztráció 8.00 órától)

Részvételi díj:
 • 34 990 Ft + 27% áfa/fő*
 • Étkezés: 6 990 Ft + 27% áfa

Rendezvény információk


Előadók:
 • Dr. Darázs Lénárd - egyetemi docens, ELTE ÁJK
 • Dr. Dezső Attila - ügyvéd, CHSH Dezső & Partners Ügyvédi Iroda
 • Dr. Dudra Attila - versenytanácstag, Gazdasági Versenyhivatal
 • Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán - elnök, Versenyjogi Egyesület
 • Dr. Horváth András - ügyvéd, Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda
 • Dr. Keller Anikó - ügyvéd, partner, Szecskay Ügyvédi Iroda
 • Dr. Kocsis Márton - ügyvéd, CHSH Dezső & Partners Ügyvédi Iroda
 • Dr. Ódor Beáta - jogtanácsos, K&H Bank Zrt.
 • Dr. Tóth András - elnökhelyettes, Gazdasági Versenyhivatal
 • Dr. Zubriczky Barbara - LL.M. senior jogtanácsos, MFB Invest Zrt

Program:

1. Mire kell figyelni ha egy vállalkozás online értékesítésbe kezd? - Vertikális korlátozások az e-kereskedelemben
 • A technológiai fejlődésre tekintettel ma már szinte elképzelhetetlen, hogy egy kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás ne jelenjen meg valamilyen formában online. A fogyasztók számára az online megjelenés legpraktikusabb formája, amikor a terméket meg is lehet vásárolni elektronikus úton. Mindez ugyanakkor felveti annak a kérdését, hogy a fizikai értékesítőhelyekre (brick & mortar) kialakult, klasszikus kereskedelemben alkalmazandó versenyjogi tilalmak hogyan érvényesülnek az online térben. A közelmúltbeli tapasztalatok szerint az online értékesítés széleskörűvé válása alapvetően új típusú versenykorlátozó magatartásokhoz vezetett. Ezek elterjedtségével a versenyjogi megítélésük súlyossága is változott. Az is a technológiai fejlődésre vezethető vissza, hogy ma már teljesen elektronikus szolgáltatások is a hétköznapi élet részei. Ezek versenyjogi szempontból szintén atipikus helyzetekhez vezetnek. Az Európai Bizottság nem véletlenül foglalkozott ágazati vizsgálat keretében az e-kereskedelem kérdéseivel.
 • Előadó: Dr. Keller Anikó


2. A versenyjogi megfelelés (compliance) előnyei a versenyfelügyeleti eljárás során és a jogkövetkezmények tekintetében
 • A versenyhatóságok feladatát nagymértékben megkönnyíti és végsősoron társadalmi / gazdasági szintű előnyökkel is jár, ha a vállalkozás erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy kizárják versenykorlátozó magatartás megvalósítását. Ezen erőfeszítéseket a versenyjogi jogalkalmazás sem hagyhatja figyelmen kívül. A nyilvánvalóan és tudatosan versenyjogot sértő magatartások szigorúbb megítélése mellett ezért célszerű az egyébként versenyjogi szabályoknak megfelelni kívánó vállalkozások helyzetének kedvezőbb megítélése. A versenyjogi jogérvényesítés hatékonyságának növelése érdekében ennek a kedvezőbb megítélésnek szabályozási szinten is meg kell jelennie. Ennek első lépése volt, amikor a jogalkotó megfelelőségi program elfogadásáért cserébe lehetővé tette az első jogsértésüket elkövető kis- és középvállalkozások számára a bírság alóli mentesülést. Ugyanakkor ennek még számos egyéb módszere elképzelhető.
 • Előadó: Dr. Tóth András


3. Beszállítók és kiskerekedők közötti kapcsolat versenyjogi komplexitása különös tekintettel a jelentős piaci erővel való visszaélésre és a hub & spoke kartellekre
 • A versenyjog számára a vertikális viszonyokban elsősorban a gyártó által a forgalmazó irányába kifejtett magatartás bír jelentőséggel. Ugyanakkor a vevői erő kérdése már régóta a versenyjogi felfogás része. A kiskereskedelmi tevékenység átalakulásával, központosodásával a beszállítók és a kiskereskedők közötti viszony átalakult. Az új viszonyok között a jogalkotó újfajta szabályokat tett a versenyjog részévé, mely a termelési-forgalmazási láncolat alsóbb szintjén elhelyezkedő, piaci erővel rendelkező vállalkozások magatartását határozza meg. Tapasztalataink szerint e szabályok érvényre juttatása egyre fokozódó szigorral valósul meg. Egy másik új jelenségként a vállalkozások horizontális magatartások kifejtésére használják fel a vertikális viszonyrendszerüket. A versenyhatóságok a közvetett információcserére épülő versenykorlátozó magatartásoknak (hub & spoke kartelleknek) különös figyelmet tanúsítanak az utóbbi pár évben.
 • Előadó: Dr. Darázs Lénárd


4. A közbeszerzési jog és a versenyjog főbb kapcsolódási pontjai, a kapcsolat erősödése, különös tekintettel az öntisztázás és a magánjogi igényérvényesítés kérdésére
 • A közbeszerzési folyamatnak magas a kitettsége olyan magatartásoknak, amelyek versenykorlátozónak minősülhetnek, figyelembe véve, hogy általában a versenytársak az eljárás által gyakorlatilag egy térbe kerülnek. Mivel azonban kifejezetten az állami források felhasználása tekintetében kívánnak versengést biztosítani, a versenyjogi jogérvényesítés különösen fontos és érzékeny területéről van szó. Ahogy egyéb területeken, úgy a közbeszerzés terén sem lehet eltekinteni a versenyjog érvényesülésének hatékonyságát növelő eszközöktől. Az öntisztázás egyszerre segíti a jogsértések felderítését és teszi lehetővé a jogsértésben résztvevő vállalkozás helyzetének méltányosabb megítélését. Mivel a közbeszerzési eljárások esetén általában egy beszerzőről van szó, egy esetleges jogsértés esetén a kártérítés érdekében való fellépésnek jelentősen egyszerűbbnek kellene lennie.
 • Előadó: Dr. Dezső Attila

13:00-14:30 Ebédszünet

14:30-17:00 Panelek:

1. Pénzügyi intézmények együttműködésének szükségessége, formái és versenyjogi kockázatai (szindikált hitelezés, működési kockázatkezelés, stb.)
 • A pénzügyi intézmények hitelezési tevékenységének szerves részét képezi olyan nagyméretű tranzakciók finanszírozása, amikor egyetlen pénzügyi intézmény nem képes megfelelő finanszírozást nyújtani. Ilyen beruházások tekintetében a pénzügyi intézmények, befektető társaságok együttműködése kockázat- és költségcsökkentő hatással is jár, ami végsősoron a beruházóknak is kedvező lehet. Figyelembe véve a pénzügyi szolgáltatások nyújtásának részletes szabályozási hátterét és kockázatérzékenységét, a pénzügyi intézmények, befektető társaságok tevékenysége fokozottan információigényes: a jogszabályok által megkövetelt megfelelő kockázatkezeléshez a pénzügyi intézményeknek, befektető társaságoknak számos adatot kell nyomon követnie és elemeznie. Ezek a körülmények versenyjogi kockázatoknak teszik ki a pénzügyi intézményeket, befektető társaságokat, de ezeken a körülményeken túl a pénzügyi és befektetési szolgáltatások komplexitása is felvet jogértelmezési kérdéseket a versenyjog alkalmazhatóságát illetően.
 • Moderátor: Dr. Horváth András
 • Paneltagok: Dr. Ódor Beáta
 • Dr. Zubriczky Barbara


2. Kapcsolódó versenykorlátozásoknak és a végrehajtási tilalom megszegésének kockázatai a fúziókontroll keretében
 • Amikor nem klasszikus értelemben vett vállalatfelvásárlásról van szó, a vállalkozások nem minden esetben vannak tisztában azzal, hogy a tranzakciójuk összefonódásnak minősülhetnek, amihez versenyhatósági engedély szükséges. A versenyhatósági engedélyre pedig nem lehet úgy tekinteni, mint amit elegendő a tranzakció kialakítása, megkötése után kezelni. Nem csak a tranzakció időzítése során kell figyelembe venni a versenyhatósági eljárást, de a tranzakció strukturálása során is figyelembe kell venni mit enged és mit tilt a versenyjog a felek zárás előtti és utáni magatartását illetően. Bár a jogirodalom és a külföldi joggyakorlat már egy ideje foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatában csak a közelmúltban jelentek meg erre vonatkozó jelentős ügyek. A kérdéskör a fúziókontroll szabályainak idén hatályba lépett átfogó változatásaira tekintettel még nagyobb jelentőséggel fog bírni a közeljövőben.
 • Moderátor: Dr. Kocsis Márton
 • Paneltagok: Dr. Dudra Attila
 • 1 fő tranzakciós ügyvéd [felkérés alatt]


17:00-19:00 Kanapébeszélgetés (kötetlen beszélgetés az előadókkal és a résztvevőkkel)


Kreditpont infó: Nincs kreditpont
Bérlet infó: Bérlettel történő részvétel esetében 2 alkalom kerül levonásra

A részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Kft ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjék átutalni!
A képzésen való részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése.
A kedvezmények nem összevonhatóak!
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül.
A konferenciacsomag költségként elszámolható. Tartalmazza az előadások, konzultáció, oktatási segédanyag költségeit.

Bővebb tájékoztatást szeretnék kapni a(z) "2017.09.20 - I. Wolters Kluwer Ágazati Versenyjogi Konferencia - 17JO16" termékről. Kérem, tanácsadó kollégájuk keressen az alábbi elérhetőségeimen. »

Jogszabály
kereső

Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Kiemelt ajánlat:
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata
Az új Pp. a tervek szerint 2018. január 1-jén lép hatályba. Hatalmas joganyag, jelentős változások - készüljön fel ezzel a könyvvel!