Bevezető

Ötven évvel ezelőtt Budapesten és más magyar városokban utcára mentek az emberek, hogy tiltakozzanak az idegen megszállás és a diktatúra elnyomása ellen. Úgy tartják, ez az egyetlen olyan történés a magyarság egész 20. századi történelmében, ami jelentős hatással volt a világtörténelem alakulására. Egyetlen esemény, alig néhány hét, mégis hányféleképpen látjuk és gondolunk rá.

Tovább

Időgépes válogatás

az 50-es évek jogszabályaiból

Keresés

CompLex Magazin, 1956

2006. október, tematikus szám

Poznań-Budapest, 1956

A Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma honlapot készített az 1956-os lengyel- és magyarországi felkelések tiszteletére és a két nép barátságának emlékére.

„Ötvenes évek”

Milyenek voltak hát az ötvenes évek? Hazugok és vidámak, szomorúak és őszinték, groteszkek, bájosak, kegyetlenek és szeretetteljesek: mindez a CompLex Jogtárból is kiolvasható.

Tovább

Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez

A CompLex Kiadó jogelődje, a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1992-ben indította el ötkötetes sorozatát Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez címmel. A sorozat 404 iratot közölt 3878 oldalon, a könyvek mellékleteként közel 1000 életutat is ismertetve. Az utolsó, ötödik kötet tíz évvel ezelőtt, 1996-ban jelent meg.

Alább válogatást adunk a legkülönfélébb ügyekből és iratokból. A célunk nem egy-egy ügy részletes bemutatása, hanem sokkal inkább az, hogy felvillantsuk, milyen hétköznapi is tud lenni a papírra vetett elvakult önhit, gyűlölet és brutalitás — milyen egyszerűen és gyorsan, már-már magától értetődő módon tud az ember gyilkossá vagy áldozattá válni.

Tovább

Alkotmány

1949. augusztus 20. „A nagy Szovjetunió fegyveres ereje felszabadította országunkat a német fasiszták igája alól, szétzúzta a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát, megnyitotta dolgozó népünk előtt a demokratikus fejlődés útját.”

Tovább

Köztársaság tér, 1956.

Az MDP Budapesti Pártbizottságának Köztársaság téren lévő épülete ellen 1956. október 30-án végrehajtott támadás az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakának még ma is egyik legvitatottabb eseménye. A kérdés elsődleges jelentőségét a téren lezajlott harcok súlyossága és főleg a pártház elfoglalását követő, a forradalom napjaiban példa nélküli kegyetlenséggel végrehajtott lincselés adja.

Tovább