[Új jogszabályok] [Módosított jogszabályok] [Hatályon kívül helyezett jogszabályok]Új jogszabályok
 
6/2016. (II. 10.) EMMI utasítás
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról
Hatályos: 2016. 02. 11. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
4/2016. (II. 10.) HM utasítás
az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról
Hatályos: 2016. 02. 11. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
5/2016. (II. 10.) HM utasítás
a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggő egyes feladatokról
Hatályos: 2016. 02. 11. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
1/2016. (II. 10.) NFM KÁT utasítás
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás módosításáról
Hatályos: 2016. 02. 11. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
3/2016. (II. 10.) LÜ utasítás
a kegyeleti gondoskodásról
Hatályos: 2016. 04. 01. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
1/2016. (II. 10.) SZTNH utasítás
a kormányügyeleti rendszerhez kapcsolódó hivatali ügyeleti rendszerről
Hatályos: 2016. 02. 11. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
3/2016. (II. 10.) KKM közlemény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről szóló 2015. évi CLXI. törvény 2. és 3. §ának hatálybalépéséről
Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
Személyi rész
a Hivatalos Értesítő 2016/5. számában
Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
1/2016. (II. 10.) SZTNH közlemény
az "IDEA-EXPO 2016 Hódmezővásárhely" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról
Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye
a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról
Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben
Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
Érvénytelenítés
a Hivatalos Értesítő 2016/5. számában
Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
20/2016. (II. 11.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2016. 02. 19. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
8/2016. (II. 11.) FM rendelet
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2016. 02. 19. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
31/2016. (II. 11.) KE határozat
nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatok létesítéséről
Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
32/2016. (II. 11.) KE határozat
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat
a közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról
Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
1041/2016. (II. 11.) Korm. határozat
a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezésével összefüggő pályázati eljárás egyes kérdéseiről
Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)


Módosított jogszabályok
 
33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Módosítja: 6/2016. (II. 10.) EMMI ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
64/2015. (XI. 12.) HM utasítás
a Honvédelmi Minisztérium, valamint az egyes honvédségi szervezetek társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenységgel összefüggő szervezetátalakításának feladatairól
Módosítja: 5/2016. (II. 10.) HM ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról
Módosítja: 1/2016. (II. 10.) NFM KÁT ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás
az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről
Módosítja: 3/2016. (II. 10.) LÜ ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás
az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól
Módosítja: 3/2016. (II. 10.) LÜ ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
2015. évi CLXI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről
A módosító jogszabály: örvény 2-3. §-ai 2016. február 18-án lép hatályba a 3/2016. (II. 10.) KKM közlemény alapján. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
A módosító jogszabály: 20/2016. (II. 11.) Korm. r. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet
az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
A módosító jogszabály: 8/2016. (II. 11.) FM r. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet
a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól
A módosító jogszabály: 8/2016. (II. 11.) FM r. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről
A módosító jogszabály: 8/2016. (II. 11.) FM r. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
az állatgyógyászati termékekről
A módosító jogszabály: 8/2016. (II. 11.) FM r. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
A módosító jogszabály: 8/2016. (II. 11.) FM r. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről
A módosító jogszabály: 8/2016. (II. 11.) FM r. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
21/2015. (IV. 30.) FM rendelet
a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről
A módosító jogszabály: 8/2016. (II. 11.) FM r. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)


Hatályon kívül helyezett jogszabályok
 
4/2012. (IV. 21.) SZTNH utasítás
a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozathoz kapcsolódó hivatali ügyeleti rendszerről
Hatályon kívül helyezi: 1/2016. (II. 10.) SZTNH ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)
75/2011. (VII. 29.) VM rendelet
a vágópontok működésének részletes szabályairól
A hatályon kívül helyező jogszabály: 8/2016. (II. 11.) FM r. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat
a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről
Hatályon kívül helyezi: 1040/2016. (II. 11.) Korm. h. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)
1082/2015. (III. 3.) Korm. határozat
a közfoglalkoztatás 2015. évi céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 1040/2016. (II. 11.) Korm. h. Forrás: MK 2016/17. (II. 11.)